; ;
Gemt

Butikstyverier i 2021: Antallet af butikstyverier er tre gange værre end en antallet af anmeldelser

14. juli 2022

En ny analyse fra Dansk Erhverv ser på omfanget af butikstyverier i detailhandlen i 2021. Samlet er det Dansk Erhvervs skøn, at butikkerne årligt rammes af 45.000 butikstyverier på landsplan – tre gange mere, end der bliver anmeldt. Problemet er klart størst i København, hvor antallet af butikstyverier pr. 100.000 indbyggere er dobbelt så stort som landsgennemsnittet.

 

En ny analyse fra Dansk Erhverv kortlægger omfanget af butikstyverier i detailhandlen i Danmark. Analysen sammenholder tal fra Danmarks statistik med medlemsdata fra Dansk Erhvervs medlemmer. Dansk Erhverv skønner på den baggrund, at der begås 45.000 butikstyverier om året, hvilket svarer til 124 om dagen. Til sammenligning er det kun lidt over 15,000, der bliver anmeldt.

Værst ser det ud i København, der med 1.410 tilfælde pr. 100.000 indbyggere har cirka dobbelt så mange butikstyverier end landsgennemsnittet.

”Vi synes, det er vigtigt at få et præcis indblik i, hvordan omfanget af butikstyverier reelt ser ud. For der sker, som vi også kan se med denne analyse, tre gange så mange butikstyverier, som der anmeldes. Nu kan vi for første gang få en reel indikation af omfanget, og dermed har vi også et bedre grundlag at stå på, når vi sammen med relevante aktører som fx politiet skal arbejde med at nedbringe antallet. Samtidig har vi med de regionale tal også et klart signal om, at der skal gøres en indsats i hovedstaden,” siger chefkonsulent i Dansk Erhverv Henrik Sedenmark. 

Butikkerne er tilbageholdne med at anmelde butikstyverier
Ifølge Dansk Erhvervs analyse anmelder butikkerne kun 34 pct. af de butikstyverier, som de oplever. Dansk Erhverv har ingen indikationer af, hvordan dette tal har set ud historisk, men noget kunne tyde på, at tilbøjeligheden til at anmelde butikstyverier er faldende. Kun 30 pct. af virksomhederne er helt enig eller overvejende enig i, at de anmelder flere butikstyverier i dag end for tre år siden. De resterende virksomheder anmelder altså enten lige så mange eller færre butikstyverier som for tre år siden. Det er sandsynligvis flertallet af disse resterende butikker, der anmelder færre butikstyverier end for tre år siden med tanke på, at hele 51 pct. af dem har svaret ”Helt uenig” til spørgsmålet.

”Vi har spurgt virksomhederne, hvad deres motivation er for ikke at anmelde butikstyverier, og de svarer, at ressourceforbruget ikke står mål med det udbytte, som en politianmeldelse giver. Desuden oplyser lidt over halvdelen af butikkerne, at deres oplevelse er, at de ikke får noget ud af at politianmelde butikstyverier. Det er vi selvfølgelig opmærksomme på, og vi mener klart, at der er basis for at styrke samarbejdet mellem detailhandlen og politiet på den baggrund, så vi sikrer, at det giver mening at anmelde alt,” siger Henrik Sedenmark. 

Læs analysen her: Danske butikker rammes af 45.000 butikstyverier årligt.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil