Gemt

Hvad betyder aftalen om den grønne skattereform for tekstilbranchen?

Nyhed

05. juli 2022

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en grøn skattereform, som gør det dyrere at forurene samtidigt med, at det ikke bliver dyrere at drive virksomhed i Danmark. Det er essentielt for dansk konkurrenceevne og bidrager positivt til en hurtig og effektiv grøn omstilling af dansk erhvervsliv.  

 

Baggrund
Partierne bag aftalen er bl.a. blevet enige om et grønt investeringsvindue, der skal gøre det attraktivt for virksomhederne at foretage nye grønne investeringer. Det vil understøtte den grønne omstilling. Investeringsvinduet betyder, at alle virksomheder, inkl. SMV’erne, får lige muligheder og et større incitament til at ændre deres CO2-udledning fremfor kun specifikt udvalgte virksomheder.  

Med aftalen bliver der ligeledes indført en minimumspris for CO2-afgiften, så virksomhederne får et stabilt prissignal at investere efter. Derudover bliver elafgiften lempet, så forbrugere og visse virksomheder får øget incitament til at skifte til grøn strøm. 

Den grønne skattereform, der netop er indgået mellem et bredt flertal i Folketinget, indeholder en CO2-afgift på henholdsvis 750 kr., 375 kr. og 125 kr. pr. ton udledt CO2, afhængigt af om man er ikke-ETS-omfattet, ETS-omfattet eller tilhører sektoren for mineralogiske processer, som f.eks. indeholder cement- og teglproduktion. For de ETS-omfattede virksomheder kommer CO2-afgiften på 375 kr. oven i kvoteprisen.

Sideløbende med CO2-afgiften indeholder aftalen også en omlægning af en del af de eksisterende energiafgifter, så disse i stedet delvist omlægges til CO2-afgifter.

Hvad betyder det for tekstilbranchen?
Fra 2025 bliver tekstilvirksomheder påvirket af aftalen hvis de bruger olie, gas eller kul i deres produktion i Danmark. Det gælder altså ikke de led af værdikæden der befinder sig i andre lande.

Alle størrelser af virksomheder er omfattet, hvilket betyder at også SMV’er bliver pålagt en afgift hvis man bruger ovenstående fossile brændsler. I det her tilfælde gælder CO2 afgiften på 750 kr. pr. ton udledt CO2, da tekstilvirksomheder ikke er omfattet af EU´s kvotehandelssystem.

I oversigten kan du se hvor de forskellige afgiftssatser før og efter reformen, opdelt efter energikilde og anvendelse.

image5vgx4.png

Kompensation - Højere beskæftigelsesfradrag
Partierne er også blevet enige om en kompensationspakke på 3,1 mia. kr. som følge af de stigende energipriser. Som en del af aftalen hæves det maksimale beskæftigelsesfradrag fra 43.500 kr. til 45.600 kr.  i 2022 og 2023. En af de største udfordringer dansk erhvervsliv har lige nu er mangel på arbejdskraft. Derfor er det positivt, at der nu er politisk velvilje til at gøre det mere attraktivt at arbejde.

Klimaeffekten
Klimaeffekten af aftalen er 4,3 mio. tCO2 i 2030, hvoraf 2,5 mio. tCO2 kommer fra CO2-afgiften, mens 1,8 mio. tCO2 kommer fra tilskud til CCS.

Grøn fond
Med aftalen om en grøn fond er aftalepartierne blevet enige om at afsætte godt 53 mia. kr. til den grønne omstilling frem mod 2040, herunder 10, 6 mia. kr. til en grøn skattereform.

Kontakt

Handel

Marie Josephine Mustelin

Politisk konsulent