; ;
Gemt

Kan inflation og stigende priser betyde flere butikstyverier?

crimestat - 20. juli 2022

Forbrugerpriserne stiger og det gør antallet af butikstyverier også. I Crimestat er der i første halvår af 2022 registeret 5.806 butikstyverier, hvor der i første halvår af 2021 blev registreret 5.453. Det svarer til en samlet stigning i antallet af registrerede butikstyverier på ca. 6,5 pct.  Inflation og højere priser kan have en indvirkning på, at der sker flere butikstyverier – og måske har vi ikke set toppen endnu.

 

Historisk høje prisstigninger på særligt fødevarer, el, brændstof og gas presser flere danskere økonomisk

Ifølge Boligkontoret Danmark, der administrerer 31.000 lejeboliger landet over for 59 boligselskaber oplever de et stigende antal lejere i almene boliger, der er kommet så langt bagud med huslejen, at lejemålet bliver ophævet. Det skyldes særligt øgede udgifter til acontobetalinger på varme, sammenholdt med de stigende elpriser og generelle prisstigninger, oplyser Boligkontoret Danmark.

Også Finans Danmark kommer med dystre meldinger, idet de vurderer, at lidt over hver syvende danske familie risikerer store merregninger for varme over det kommende år. Store og ældre huse med dårlig isolering rammes hårdest med en ekstraregning, der kan løbe op på over 5.000 kr. om måneden. De helt store merregninger udgør dog, ifølge Finans Danmark, et fåtal – langt de fleste familier med dyre opvarmningsformer risikerer en ekstraregning i spændet 1.000-3.500 kr. om måneden.

Dansk Erhvervs seneste analyse viser historisk høje prisstigninger og Danmarks Statistik oplyser også, at der fortsat er højere stigninger i forbrugerpriserne

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris113 og pris111

Stigende priser og øgede faste udgifter kan medføre flere butikstyverier, røverier og indbrud  
Ikke siden starten af 80’erne har vi set så store stigninger i forbrugerprisindekset. Selvom danskerne generelt er klædt godt på til prisstigninger, med store opsparinger, så gælder det ikke for alle danskere, ligesom opsparingerne på et tidspunkt risikerer at slippe op, hvis prisstigningerne og de deraf afledte høje priser kommer til at fortsætte i længere tid.

De stigende priser og øgede faste udgifter kan derfor føre til mere kriminalitet, særligt når de svagest stillede skal betale for varme, el, tag over hovedet, tøj på kroppen og mad i maven.

”Rigtig meget peger i retning af, at der er en sammenhæng mellem de stigende priser og stigningen i butikstyverier. Flere af vore medlemmer melder om øgede butikstyverier og vi ser også det samme mønster flere steder i udlandet, eksempelvis i Storbritannien”, siger Henrik Lundgaard Sedenmark, chefkonsulent i Dansk Erhverv og ansvarlig for Crimestat.

Ifølge Henrik Lundgaard Sedenmark findes der grundlæggende tre typer af butikstyve: Dem der stjæler med videresalg for øje, dem der stjæler af nød og dem der stjæler af lyst, og de stigende priser, kan få alle tre kategorier af butikstyverier til at stige.

”De organiserede tyverier af større mængder varer, fx kolonial og produkter til personlig pleje, som typisk sælges videre på nettet eller i uorganiserede kiosker, kan stige, da der bliver et større marked for at kunne købe varerne billigt. Øgede tyverier af basale fødevarer og basale varer til husholdningens løbende forbrug kan stige som følge af en generelt presset økonomi hos en række familier, og sidst kan der også ske en stigning i tyveri af varer, som tyven ikke har et basalt behov for, men som det kan være svært at afsætte penge til i en mere end almindeligt presset økonomi, fx parfume, mærkevaretøj og elektronik”, siger Henrik Lundgaard Sedenmark.

Den kriminelle handling kræver tre ben
Ifølge en udbredt teori, fremsat af Cohen og Felson i 1979, så kræver en hver kriminel handling tre ben: En motiveret gerningsperson, et relevant og sårbart mål , samt fravær af kontrol og kapable vogtere.

Fjernes blot et af de tre ben, kan kriminaliteten forhindres. Den aktuelle situation med prisstigninger, kan medføre, at der bliver flere motiverede gerningspersoner, hvorfor modsvaret er nødt til at være, enten at øge kontrollen eller søge at fjerne målet. Du kan øge kontrollen ved hjælp af flere vagter, mere overvågning og ved at uddanne dit personale i, hvad de skal holde øje med. Du kan fjerne målet, ved at låse produkter inde eller ved at sætte alarmer på.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil