Gemt

Mindre opdatering af Fødevarestyrelsens mærkningsvejledning

06. juli 2022

På baggrund af en dialog mellem Dansk Erhverv og EU-Kommissionen har Fødevarestyrelsen foretaget en rettelse af mærkningsvejledningen, som betyder, at en fortolkning vedr. producentoplysning og oprindelsesmærkning af den primære ingrediens bliver mindre restriktiv end hidtil. 

 

Fødevarestyrelsen lemper nu deres fortolkning af, om mærkning med ”fremstillet/produceret af X for Y” automatisk udløser kravet om oprindelsesmærkning af den primære ingrediens, efter at Dansk Erhverv har været i dialog med EU-Kommissionen om fortolkningen.

På side 42 (afsnit 6.4) i Fødevarestyrelsens mærkningsvejledning fremgik det tidligere, at kravet om at mærke med oprindelsen af en fødevares primære ingrediens, ville være gældende ved angivelse af to adresseoplysninger i forbindelse med mærkningen ”fremstillet/produceret af X for Y” eller ved angivelse af kun producentens adresse, men ikke adressen på den mærkningsansvarlige virksomhed.

Denne mere restriktive danske fortolkning er nu blevet slettet, efter at Dansk Erhverv har spurgt Kommissionen til råds. Det betyder, at mærkningen ”fremstillet/produceret af X for Y”, som udgangspunkt ikke anses for en oprindelsesangivelse, som kan udløse krav om oprindelsesmærkning af den primære ingrediens, uanset at der angives navn og adresse for både fødevareproducenten og den mærkningsansvarlige (dvs. både X og Y).

Den opdaterede vejledning (nr. 9706 af 24/06/2022) kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Mærkningsvejledning (foedevarestyrelsen.dk)

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer
Fødevarer

Krestine Greve

Chefkonsulent