Gemt

Aftale om grøn skat fastholder hotellers afgiftslettelse

24. juni 2022

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en grøn skatteaftale, der sikrer hotellerne den afgiftslempelse på rumvarmen, som de blev stillet i udsigt i 2019. Det stod ellers i regeringens oprindelige udspil, at man ville annullere lempelsen. 
 
Det vrimler ind med gæster på de danske hoteller efter to år med corona-krise og sommerperioden vil skabe ekstra meget aktivitet på hotellerne, med feriegæster, store kongresser og sports­begivenheder i verdensklasse. 

Med aftalen om grøn skat bliver hotellernes rammevilkår på den lange bane også forbedret. Det er nemlig lykkedes at få fastholdt lempelsen af rumvarmeafgiften på hoteller, der ellers fremgik som finansiering i regeringens oprindelige udspil. Det betyder, at hotellerne har udsigt til i gennemsnit at spare cirka 50 mio. kroner om året i perioden frem til 2030. 

”Netop hotellerne er i skarp international konkurrence, og det er helt afgørende, at danske hoteller kan konkurrere på prisen. Hotellerne er stadig økonomisk mærket af corona-pandemien og har brug for alle tiltag, der trækker i den rigtige retning. Lempelsen af rumvarmeafgiften er netop sådan et tiltag og er en mærkesag for Dansk Erhverv”, siger Brian Mikkelsen, adm. dir. i Dansk Erhverv. 

Hidtil har det været sådan, at danske handelsvirksomheder, restauranter og hoteller betalte betydeligt mere per energienhed end industri og landbrug, på trods af, at detailhandel, hoteller, rådgivning mv. også konkurrerer med udenlandske virksomheder.  

Det var med andre ord dyrere at varme turister end tomater, og de høje rumvarmeafgifter har medvirket til at gøre det dyrt at være turist i Danmark.  

Derfor er Dansk Erhverv glade for, at aftalepartierne bag den grønne skattereform alligevel ikke vil finde ved at annullere lempelsen af rumvarmeafgiften, som det ellers var på tegnebrættet tidligere. Lempelsen blev aftalt i forbindelse med finansloven for 2019 og skulle være trådt i kraft 1. januar 2020. Aftalen er imidlertid aldrig blevet implementeret. Det bliver den nu.   

”Det her er en virkelig god nyhed for de danske hoteller og restauranter, og noget som vi virkelig har kæmpet for i Dansk Erhverv. Det betyder, at danske hoteller kommer til at stå stærkere i den internationale konkurrence. Det er glædeligt og kan betyde, at vi kan bygge oven på den udvikling i overnatninger, som vi allerede ser nu. Den danske hotel- og restaurant-branche står et godt sted og bliver yderligere styrket med den her aftale”, siger Brian Mikkelsen.

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Markedschef
Medarbejderprofil