Gemt

Alarmerende brug af indkøb uden udbud under COVID-19

10. juni 2022

Under COVID-19 er der foretaget offentlige indkøb for knap 13 milliarder kroner uden at gennemføre udbud. Det fremgår af et skriftligt svar fra justitsminister Mattias Tesfaye (S) til Folketingets Epidemiudvalg og Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.  

I svaret indgår kun vareindkøb, og ikke tjenesteydelser, og tallet kan dermed være endnu højere.  

”Vi har længe vist at der er blevet købt ind uden udbud under COVID-19, men at omfanget er så stort, er fuldstændig absurd, og bør få de fleste til at spærre øjnene op. I Dansk Erhverv retter vi en skarp kritik af den praksis der har været, med overdreven brug af udbudslovens undtagelsesbestemmelser”, siger Morten Jung, Markedschef for Offentligt-privat samarbejde i Dansk Erhverv.  

Det er svært at vurdere, hvor mange penge man kunne have sparet ved at sende de pågældende indkøb i udbud, men Professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard vurderer overfor Politiken, at det ikke er usandsynligt at det offentlige kunne have sparet i omegnen af fire milliarder.  

”Der er tale om meget store beløb, og der er i dag ingen kontrol med, om indkøb uden udbud rent faktisk lever op til de krav der er i loven. Det er muligt at klage til Klagenævnet for Udbud, men det er forbundet med store omkostninger, som den enkelte virksomhed skal oppebære. Derfor har vi foreslået, at der dels skal ske en præcisering af udbudsloven, så det fremgår at det kun er i yderst sjældne tilfælde der må gennemføres indkøb uden udbud, og vi har også foreslået at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen altid af egen drift skal lave en undersøgelse af indkøb uden udbud (over en vis tærskelværdi)”, siger Morten Jung.  

Justitsministeren skal i samråd om ét af de mange coronaindkøb d. 22. juni, hvor han overfor Epidemiudvalget skal redegøre for indkøb af kviktest uden udbud.

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil