Gemt

Bred grøn skattereform gør Danmark både grønnere og rigere

24. juni 2022

En bred aftale om ambitiøs grøn skattereform uden et stigende skattetryk er landet. Det er set med erhvervslivets øjne en rigtig positiv aftale. Vi har længe ønsket en ambitiøs aftale, og denne rummer vigtige prioriteter som fx et investeringsvindue for danske virksomheder. Et stort grønt skridt for Danmark. 

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en grøn skattereform, som gør det dyrere at forurene samtidigt med, at det ikke bliver dyrere at drive virksomhed i Danmark. Det er essentielt for dansk konkurrenceevne og bidrager positivt til en hurtig og effektiv grøn omstilling af dansk erhvervsliv.  

”Det har hele tiden været afgørende for Dansk Erhverv, at en grøn skattereform ikke skal gøre det dyrere at drive virksomhed i Danmark. Derfor er jeg meget tilfreds med, at et bredt flertal af Folketingets partier har fundet vej til en ambitiøs grøn skatteaftale. Virksomhedernes innovationskraft er forudsætningen for en grøn fremtid. Og med denne aftale kan der gennemføres en markedsdrevet grøn omstilling, samtidig med vi udvikler et rigt velfærdssamfund,” siger Brian Mikkelsen, adm. dir. i Dansk Erhverv.  

Partierne bag aftalen er bl.a. blevet enige om et grønt investeringsvindue, der skal gøre det attraktivt for virksomhederne at foretage nye grønne investeringer. Det vil understøtte den grønne omstilling. Investeringsvinduet betyder, at alle virksomheder, inkl. SMV’erne, får lige muligheder og et større incitament til at ændre deres CO2-udledning fremfor kun specifikt udvalgte virksomheder.  

”Det grønne investeringsvindue har gennem hele processen været en mærkesag fra Dansk Erhverv. Vi har hele tiden sagt, at en grøn skattereform skal sikre, at forureneren skal betale i form af en høj CO2-afgift, men at det var afgørende, at erhvervslivet blev kompenseret den anden vej med generelle erhvervsskattelettelser, der kom størstedelen af virksomhederne til gode. Den model er et investeringsfradrag, der nu er besluttet i form af et grønt investeringsvindue, der giver erhvervslivet mulighed for at foretage klimainvesteringer, som vil medvirke til at reducere deres CO2 fodaftryk og dermed afgiftsbetaling på den lange bane. Det er glædeligt,” siger Brian Mikkelsen.  

Med aftalen bliver der ligeledes indført en minimumspris for CO2-afgiften, så virksomhederne får et stabilt prissignal at investere efter. Derudover bliver elafgiften lempet, så forbrugere og visse virksomheder får øget incitament til at skifte til grøn strøm. 

Afgiftslempelse på hotellernes rumvarme gennemføres 
I regeringens udspil til en grøn skattereform var en del af finansieringen en tilbagerulning af den afgiftslettelse på hotellernes rumvarme, som blev aftalt i forbindelse med finansloven for 2019.

Tilbagerulningen af den aftalte lempelse skulle bidrage med 50 mio. kroner årligt, men den del af finansieringen er altså taget ud af den endelige aftale om grøn skat.  

”Netop hotellerne er i skarp international konkurrence, og det er helt afgørende, at danske hoteller kan konkurrere på prisen. Hotellerne er stadig økonomisk mærket af coronapandemien og har brug for, at den lempelse bliver en realitet. Vi er glade for, at aftalepartierne har lyttet til os”, siger Brian Mikkelsen. 

Helt konkret blev det tilbage i 2019 aftalt, at afgiften for at varme et hotelværelse bliver sat ned, så der opnås ligestilling med andre erhverv. Lempelsen skulle være trådt i kraft 1. januar 2020, men aftalen er imidlertid aldrig blevet implementeret af den nuværende regering. Det er partierne enige om at gøre nu.    

Testpulje til havvindmøller 
Partierne har også fundet 100 mio. kr. til en ny pulje til test af havvindmøller. Dansk Erhverv har længe arbejdet for gode testfaciliteter, som er helt afgørende for at udvikle fremtidens havvindmøller og udnytte Danmarks førerposition på området.  

"Gode testfaciliteter er centralt, hvis vi som land skal blive endnu bedre til at udnytte de massive mængder af energi, der blæser over havene omkring os. Og så kan havvind sikre arbejdspladser. Ja, faktisk skabes der 14.600 danske arbejdspladser, hver gang vi opsætter 1 GW havvind i Danmark, så det er også en god forretning for os som samfund”, siger Brian Mikkelsen.

Kontakt

Kommunikation

Morten Kaus

Pressekonsulent