; ;
Gemt

Bred planlovsaftale styrker grøn omstilling

15. juni 2022

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en ny planlovsaftale, som sikrer udvikling af kystturisme, lemper reglerne for placering af tele-master og styrker planlægningen af vedvarende energi.  

Klima er det helt centrale tema i den planlovsaftale, som et bredt flertal af Folketingets partier netop er blevet enige om. Det betyder bl.a. en styrket kommunal planlægning af, hvor der fremover skal placeres vedvarende energi.

”Det er rigtig godt, at der nu er opnået enighed om en ny planlov med vigtige initiativer, der forbedrer vilkårene for den grønne omstilling – herunder, at klima nu bliver skrevet ind i planlovens formålsbestemmelse. Det har Dansk Erhverv arbejdet for. Derudover er det vigtigt med en bred, politisk aftale, der skaber vished for erhvervslivet, så de med ro i maven kan foretage investeringer”, siger Morten Langager, direktør i Dansk Erhverv.

Som en del af den styrkede kommunale planlægning af placeringen af vedvarende energi er partierne blevet enige om, at der skal sikres klare rammer for Stiftsøvrighedens indsigelsesret.

”Der er desværre mange eksempler på, at kirkerne har nedlagt veto mod opførelse af landvind. Det er en helt unødvendig hindring for klimaomstillingen, og det er Dansk Erhvervs klare opfordring til politikerne, at den vetoret fjernes”, siger Morten Langager.

Bedre mobildækning og udvikling af kystturisme
Den nye planlov betyder også, at der fremover vil kunne gives landzonetilladelse til placering af master uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Det betyder, at mobilselskaberne snart kan komme i gang med en betydelig forbedring af mobildækningen i Danmark til glæde for borgere og virksomheder, hvilket vil fremme digitaliseringen i hele Danmark.

”Det er positivt, at aftalen tillægger det en særlig samfundsmæssig interesse at sikre mobildækning i hele landet, og det er positivt, at regeringen vil finde en løsning her og nu til de master, der skal opstilles for at opfylde de statslige krav om mobildækning fra de seneste frekvensauktioner i 2019 og 2021”, siger Morten Langager, der også glæder sig over at udviklingen af kystturismen bliver styrket med den nye planlovsaftale.

Med den nye planlov kan kommunerne give landzonetilladelse til etablering af glamping-enheder, ligesom der kommer en ny ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusområder, da der mangler feriehuskapacitet.

Planlovsaftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. På baggrund af aftalen vil regeringen fremsætte lovforslag om ændring af planloven i folketingsåret 2022/23.