; ;
Gemt

God aftale sikrer mere grøn strøm, grøn varme og mindre gas

25. juni 2022

Klimaaftalen om grøn strøm og grøn varme 2022 styrker udbygningen af vedvarende energi og omstillingen af varmesektoren. Dansk Erhverv er glade for, at aftalen har fokus på en mere markedsbaseret udbygning af både havvind og landvind, men advarer om stigende varmepriser.

En ny og mere markedsbasseret model for at udnytte Danmarks havvindressourcer. Yderligere 4 GW havvind, bl.a. til Power-to-X-projekter. Og en revision af åben dør-ordningen. Det er tre positive initiativer i den klimaaftale, som et flertal af Folketingets partier netop er blevet enige om.

”I Dansk Erhverv er vi rigtig glade for, at der nu for alvor kommer turbo på udbygningen af havvind. Vi har tidligere foreslået en ny, mere markedsbaseret model for havvind, tilladelse til 4 GW havvind, særligt målrettet PtX-projekter i Danmark, og at tænke bæredygtighed og sikkerhed ind i udbud. Vi vil gerne kvittere for, at regeringen og aftalepartierne med denne aftale i den grad har omsat disse store klima- og VE-ambitioner til konkret handling,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i  Dansk Erhverv.

Aftalen Danmark kan mere 2 indeholder også et servicetjek for at fjerne barrierer i lovgivningen, skabe smidigere sagsbehandling og forkorte godkendelser og tilladelser i forbindelse med tilladelser til havvindmølleparker, ligesom der skabes klare rammer for den nye testpulje til havvindmøller.

Grøn afbureaukratisering af vedvarende energi
Aftalepartierne er også blevet enige om en mere proaktiv og omkostningseffektiv udbygning af elnettet med inddragelse af netselskaberne og hurtig udvikling af nye tarifmodeller. Samtidig bliver det slået fast, at kommunerne skal fremme VE i hele landet, og at der skal sikres klare rammer for kirkernes vetoret over vindmøller. Alle elementer ligger i forlængelse af Dansk Erhvervs forslag.

”I Dansk Erhverv har vi tidligere peget på, hvordan regulatoriske barrierer, lange sagsbehandlingstider og manglende sameksistens mellem hensyn til klima og biodiversitet hæmmer udbygningen af vedvarende energi. Vi er derfor glade for, at aftalepartierne er enige om at belyse netop den udfordring, så vi kan få fat turbo under den grønne omstilling og sikre et Danmark, som bliver både grønnere og rigere,” siger Brian Mikkelsen.

Pas på unødigt høje varmepriser
Fjernvarme spiller en central rolle i udfasningen af gas til opvarmning, men desværre er reduktion af borgernes og virksomhedernes fjernvarmeregning kun perifært berørt i aftalen.

”Et hår i suppen er det manglende fokus på borgernes og virksomhederne fjernvarmeregning. I en tid med høj inflation og stigende energipriser havde vi meget gerne set større politiske ambitioner om at sikre en effektiv drift af og milliardbesparelser på fjernvarmen,” siger, siger Brian Mikkelsen.

Kontakt

Kommunikation & Presse

Jesper Ingemann

Pressekonsulent