Gemt

Internationalt cykeltopmøde skal få flere op på cyklen

21. juni 2022

Tour de France – Grand Départ er udover fejringen af cykelsporten en unik mulighed for at rette blikket mod hverdagscykling som grøn, sund og social transportform. Færre i Danmark cykler. Den udvikling skal vendes. Verden over er der udfordringer med klima, sundhed og trængsel. Her kan cyklen være en del af løsningen, og det er derfor vigtigere end nogensinde at skabe bedre rammer for cyklismen.

 

Internationalt cykeltopmøde i København skal få flere op på cyklen: Mere hverdagscyklisme i Danmark og EU – det er målet, når Københavns Kommune sammen med 33 andre offentlige og private partnere er vært for et stort internationalt cykeltopmøde i BLOX den 30. juni - dagen før Grand Départ, enkeltstarten den 1. juli i København.   EU-kommissionens vicepræsident Frans Timmermans er inviteret sammen med løbsdirektør for Tour de France Christian Prudhomme, transportminister Trine Bramsen, borgmestre og regionsrådsformænd fra hele landet – og flere andre centrale beslutningstagere. På Cykeltopmødet underskrives en deklaration med konkrete anbefalinger til at styrke og udvikle hverdagscyklismen i hele landet over de kommende år.

Fakta om cykeltopmøde 2022
Københavns Kommune ved overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og teknik- og miljøborgmester Line Barfod er værter for cykeltopmødet. Lykke Friis (direktør for Tænketanken EUROPA, tidligere prorektor for Københavns Universitet og tidligere klima-, energi- og ligestillingsminister) er moderator ved cykeltopmødet. Cykeltopmødet afholdes i BLOX i København den 30. juni fra 8.30 til 16.00. Der vil på mødet være ide- og erfaringsudveksling, herunder præsentation af ny viden fra fem strategiske analyser af hverdagscykling, som overordnet kigger på: 

  1. Fremme cykling i landdistrekter 
  2. Unges cykelvaner 
  3. Rekreativ cykling og cykelturisme 
  4. Knudepunkters potentiale for kombinationsrejser
  5. International benchmark af viden og innovation på cykelområdet i Danmark

På baggrund af hver analyse udarbejdes en række anbefalinger til, hvordan det konkrete emne kan løfte cykelindsatsen i Danmark fremadrettet. Anbefalingerne vil indgå i deklarationen, som underskrives på topmødet af deltagerne.

Samarbejdspartnere bag Cykeltopmøde 2022
C40 Cities, Cycling Embassy of Denmark/Cykelambassaden, Cyklistforbundet, Dansk Cykelturisme, Dansk Erhverv, Dansk Industri Transport, Danske Regioner, Destination Fyn, DGI, DSB, Danmarks Tekniske Universitet, Interessentskabet bag Grand Départ i Danmark 2022, IT Universitetet, Kommunernes Landsforening, Det kommunale Cykelfagråd, Københavns Universitet, Movia, Nyborg Kommune, Passagerpulsen, Realdania, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syd, Roskilde Kommune, Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet, Supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden, Sønderborg Kommune, Transportministeriet, Vejdirektoratet, Vejle Kommune, Århus Universitet, Aalborg Universitet København.

Læs mere her.