;
Gemt

Iværksætterinterview med Jacob Nossell fra Nossell & Co

Iværksættere med handicap er et uforløst potentiale

13. juni 2022

Der er et stort og uforløst potentiale i at få personer med handicap til at stifte egen virksomhed. Et potentiale, som iværksætter Jacob Nossell forsøger at stille skarpt på med sit startup, Nossell & Co. Selv har Jacob et handicap, der ikke bare ifølge ham selv er en af hans største styrker, men også hans mulighed for at være brobygger mellem det etablerede erhvervsliv og mennesker med handicap. At være iværksætter og ejer af egen virksomhed, kan nemlig give personer med handicap den fleksibilitet, som sommetider kan være svær at få i et lønmodtagerjob. At få flere personer med handicap til at blive iværksætter kan derfor både skabe livsglæde for den enkelte person og skabe værdi og vækst for Danmark.

PR-NOSSEL__1178.jpg

Billedet taget af Martin Bubandt

Til dagligt driver Jacob Nossell virksomheden Nossell & Co, der er en iværksættervirksomhed, der rådgiver NGO’er, organisationer og virksomheder omkring forskellige handicapspørgsmål. Jacob er cand.comm. og har siden 2005 beskæftiget sig med formidlingen af livet med handicap. Selv har Jacob et handicap, som han selv beskriver som en af sine største styrker. Med sin startup bygger Jacob bro mellem erhvervslivet og handicapområdet. Det er nemlig Jacobs erfaring, at erhvervslivet ikke altid forstår handicaplivet og vice versa. Der er derfor brug for flere, der bygger bro mellem de to verdener. Det har Jacob sat sig for at gøre noget ved med sin startup, som han opstartede i oktober sidste år. 

”Jeg har altid drømt om at skabe en stor virksomhed, hvor jeg har rum til at ansætte folk med funktionsnedsættelse. Det er stadig min mission at vise verden, at man godt kan have medarbejdere med handicap og ikke mindst, at man sagtens kan have medarbejder med udfordringer, hvor der samtidig leveres gode tal på bundlinjen." siger Jacob Nossell og tilføjer "Dronningen satte i sin nytårstale fokus på, at vi skal gøre mere for personer med handicap, og dagen efter udtalte Statsministeren, at vi skal have flere ud på arbejdsmarkedet, fordi der akut mangler arbejdskraft i Danmark,”

imagefp6cn.png

Coronakrisen har sat nye spilleregler for hvordan vi arbejder
Erhvervslivet er efter coronakrisen blevet langt mere fleksibelt end tidligere, og man kan nu i højere grad holde kundemøder og drive sin forretning hjemmefra. Det giver personer med handicap et nyt spillerum for at udøve deres talent og potentiale som iværksætter. Det er derfor også nu, at vi skal afprøve mere fleksible løsninger for iværksættere med handicap.

”Der er mange penge at hente for alle de personer, der desværre står uden for arbejdsmarkedet lige i øjeblikket. Både personligt, men også for staten. Derfor skal vi udnytte muligheden til at skrue på nogle knapper, så vi kan etablere et mere fleksibelt arbejdsmarked for alle. Her er det oplagt at starte med mennesker med handicap." Siger Jacob Nossell.

"Særligt mange unge med handicap står uden for arbejdsmarkedet, men ikke fordi de ikke ønsker at arbejde, men fordi de ikke får lov. Vi må derfor nedbryde barriere for dem, for det betyder, at de kan komme ind på arbejdsmarkedet og gøre værdi både for dem selv og samfundet. Mange har udfordringer med at passe et 8-16 job. Det har jeg i virkeligheden også selv, men det betyder ikke, at vi ikke kan levere et godt stykke arbejde af høj kvalitet. Der er desværre en tendens til at gøre personer med handicap til en helt anden type mennesker. Jeg er fortaler for, at vi dropper utopien om at opfinde den dybe tallerken, men i stedet ser på, hvad der har virket for andre minoriteter, der også har haft svært ved at indtræde på det ordinære arbejdsmarked. Det er mange af de samme udfordringer, som vi står over for, som de har gjort tidligere,” udtaler Jacob Nossell.

Ikke enten/eller, men både/og
Jacob har oplevet flere gange, at det at have et handicap reduceres til et spørgsmål om enten/eller. I virkeligheden er det både/og:

”Mit handicap er min største styrke. Jeg er i stand til at se vinkler, som ingen andre ser. Selvfølgelig er det til tider også en svaghed at have med i bagagen som iværksætter, men vigtigst af alt, så betyder mit handicap, at jeg er enorm skarp på, hvad jeg er god til - og hvad jeg ikke er god til. Når jeg rådgiver andre unge iværksættere, så oplever jeg, at de enten mener, at de kan alting eller ingenting. Jeg tror, at man bliver skarp på, hvad man kan og ikke kan, hvad man skal have hjælp til, og hvad man kan selv – når man har levet livet med handicap. Det er desuden en af de vigtigste kompetencer at have som iværksætter: At kende sine egne styrker og svagheder. Jeg har altid godt vidst, at det med at blive medarbejder i en traditionel virksomhed, starte i bageren eller blive flaskedreng ikke er en mulighed for mig - overhovedet. Jeg har godt vidst, at vejen frem for mig er at starte min egen virksomhed,” siger Jacob.

Jacob er bevidst om, at han har erfaring, som mange iværksættere med handicap ikke har. Det betyder, at han som sådan ikke har haft de store udfordringer med at starte op som iværksætter, handicap til trods. Han beskriver det som om, at han får den hjælp, som han har brug for. Jacob har f.eks. personlig assistance 20 timer om ugen, og det fungerer rigtig godt. Jacob får den hjælp, som han har brug for, men det er der mange iværksættere med handicap, der ikke gør.

Billedet taget af Martin Bubandt

Kunsten at værdisætte sig selv korrekt
Handicap behøver bestemt ikke være en begrænsning. I Danmark er der op mod 50.000 ledige personer med handicap, der har svært ved at træde ind på arbejdsmarkedet. Det skal vi have gjort noget ved, og det kan vi blandt andet gøre ved at udvikle forståelsen af den traditionelle iværksætter. Vi har nemlig brug for en iværksætterkultur i Danmark, hvor alle idérige danskere skal have mod på at starte egen virksomhed. Det har vi fordi flere skal skabe vækstvirksomheder, der kan sikre fremtidens arbejdspladser, velfærd og velstand.

Iværksætteri er forbundet med stor usikkerhed – også for personer med handicap. Det skal ændres, for, når vi fjerner forhindringerne, så giver vi mulighed for at dyrke det unikke. Det er vigtigt, at vi griber dén mulighed, hvis vi skal være Verdens Bedste Iværksætterland. Og det skal vi – også for folk med handicap.

”Ligegyldigt om man vil det eller ej så skal man, når man har et handicap, bevise at man er lige så god som alle andre. Det kan være enormt hårdt, men jeg har besluttet mig for, at jeg ikke vil gå og være sur over det, men i stedet se mulighederne. Mit personlige formål er at bane vej for andre mennesker med handicap, der kan se musik i at prøve kræfter med iværksætteri. Når der kommer flere iværksættere med handicap, så kommer selve handicappet til at fylde mindre med tiden. Lige nu er det en ond spiral, for personer med handicap vil så gerne udvise taknemmelighed, mest af alt fordi vi død og pine er afhængige af samfundet og andre mennesker. Det betyder omvendt, at folk med handicap er enormt dårlige til at værdisætte sig selv rigtigt, fordi de har så travlt med at være taknemmelige. Iværksættere med handicap underbyder ofte derfor sig selv, og har derfor svært ved at stable en bæredygtig forretning på benene. Der ligger også noget personligt for mig i, hvis jeg laver det samme arbejde som alle andre, så skal jeg have den samme løn. Det kræver, at vi taler os selv og vores professionalisme op. Det betyder altså også, at det er forbundet med et spørgsmål om empowerment. Personer med handicap skal begynde at værdisætte sig på den rigtige måde, fordi vi kan levere rigtig gode løsninger, som er værd at betale for. Det betyder også, at iværksættere med handicap er alt andet end en dårlig forretning. De er et uforløst potentiale,” siger Jacob Nossell.

Jacob Nossell er desuden engageret i en bootcamp for unge mennesker med handicap, der drømmer om at prøve kræfter med iværksætteri - i samarbejde med Dansk Handicap Forbund og Great Minority. Den løber af stablen til efteråret.