; ;
Gemt

Krav om ”tag” af venner i SoMe-konkurrencer udløser bøde til café

16. juni 2022

Forbrugerombudsmanden har fået rettens ord for, at en virksomheds krav om tagging af personer i en konkurrence udgør en overtrædelse af markedsføringslovens spamforbud. Læs her om konkurrencer på sociale medier og bøderne for overtrædelse af spamforbuddet

En café fra Vejle er blevet idømt en bøde på 10.000 kr. for at overtræde spamforbuddet i markedsføringsloven. Caféen have fra september 2019 til september 2020 afholdt 12 konkurrencer på Facebook, hvor det var et krav, at deltagerne skulle ”tagge” sine venner, for at deltage i konkurrencen. Disse 12 konkurrencer udløste samlet 3.067 notifikationer, som blev sendt til de taggede venner, og evt. venners venner.

Det er notifikationerne, der bliver anset for ”uanmodet elektronisk post” med henblik på direkte markedsføring, og som udgør en overtrædelse af spamforbuddet, når modtageren ikke har givet samtykke.

Hvorfor var caféen ansvarlig?

Spamforbuddet gælder kun for erhvervsdrivende, så hvis en privatperson på eget initiativ tagger sine venner i en konkurrence på et socialt medie, eller videresender dit nyhedsbrev til en anden person, er det ikke en overtrædelse af markedsføringslovens spamforbud.

Hvis du derimod, som erhvervsdrivende, præmierer eller skaber et incitament for en privatperson til at sprede et markedsføringsbudskab ved brug af elektronisk post, eller ligefrem kræver at deltageren foretager en handling, som du ikke selv lovligt kan foretage, bliver du stillet, som om det var dig selv, der havde sendt meddelelsen. Derfor kunne caféen straffes for overtrædelse af markedsføringsloven.

Er det slut med konkurrencer på sociale medier?

Nej, du kan stadig afholde konkurrencer på sociale medier, hvor markedsføringsbudskaber spredes til andre Facebookbrugeres newsfeed. Det er nemlig ikke elektronisk post.

Derimod skal du passe på, hvis en aktivitet i forbindelse med en konkurrence kan resultere i, at andre brugere modtager en notifikation, eller en besked i deres indbakke om din konkurrence.

Du må gerne opfordre personer til at like et opslag eller skrive i kommentarfeltet, hvem de vil dele præmien med, hvis de vinder.

Du må også gerne opfordre brugere af sociale medier til at dele opslaget, men det må ikke være en betingelse for at deltage i konkurrencen, at de deler, og deltageren må heller ikke belønnes for at dele ved fx at få et ekstra lod i konkurrencen.

De forskellige sociale medier kan have yderligere regler for at afholde konkurrencer.

Bøderne for spam bliver meget større fremover

Overtrædelsen blev begået i 2019 og 2020, hvor den gamle bødemodel gjaldt. Efter den model skulle bøden som udgangspunkt være 10.000 kr. for indtil 100 spammeddelelser + 100 kr. pr. spammeddelelse, der lå herudover.

Retten fastsatte bøden til 10.000 kr. Det er betydeligt lavere end Forbrugerombudsmandens bødepåstand på 306.700 kr., som var beregnet efter bødemodellen.  

Ved den lovændring, der trådte i kraft den 1. januar 2022, blev der offentliggjort en ny bødemodel, som indebærer en væsentlig skærpelse af bøderne for spam. Havde den bødemodel været anvendt, kunne bøden have været på langt over 500.000 kr. Retterne er dog ikke bundet af bødemodellen og konkrete omstændigheder kan – ligesom i dag - føre til, at retterne idømmer lavere (eller højere) bøder.

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse.

I Forbrugerombudsmandens spamvejledning kan du i bilag 1 læse mere om markedsføring og konkurrencer på sociale medier.

Kontakt

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent