;
Gemt

Med Data Act vil EU-Kommissionen styrke europæisk innovation ved øget deling og genbrug af data

03. juni 2022

Nyt forslag til EU-retsakt skal styrke den europæiske dataøkonomi, styrke europæiske innovation og forbedre reglerne for deling af data. EU-Kommissionen offentliggjorde den 23. februar EU Data Act, der søger at forny EU’s datastrategi for at forberede sig på fremtiden og potentielle udfordringer, som en del af strategien ”A Europe fit for the Digital Age”.


EU’s kommende retsakt kommer til at få en stor betydning for erhvervslivet. Et af formålene med Data Act er at gøre bedre brug af den data, som genereres af mennesker og forbundne enheder på daglig basis, da datamængden både nu og fremtidigt er konstant voksende. Faktisk blev der genereret 33 zettabyte i 2018, mens det forventes, at tallet ligger på omtrent 175 zettabytes i 2025. 80 pct. af alle industrielle data bliver dog aldrig brugt, og det er netop dét uudnyttede potentiale i databrugen og -genbrugen, som Kommissionen søger at komme til livs. Det er Kommissionens mål, at Europa på sikker vis kan blive mere digitaliseret og konkurrencedygtigt til gavn for dataøkonomien.  

Med udbredelsen af IoT-enheder og den fortsatte sammenkobling af den fysiske og den digitale verden er der kommet et større behov for en datalov og et klart regelsæt for deling af data, hvilket kan vedrøre alt fra et ’smart’ køleskab til sammenkoblet medicinsk udstyr. For EU er det afgørende, at man sikrer borgernes privatliv og virksomheders forretningsdata på en ordentlig måde.

Data Act spænder bredt og vedrører forpligtigelser i forbindelse med deling af data, garantier i forbindelse med dataoverførsel, cloud switching og en harmonisering af reglerne for datadeling med offentlige myndigheder. Forslaget vil forsøge at frigøre potentialet i datadreven innovation og åbne for mulighederne for at genbruge data.

 

Data Act-lovforslaget inkluderer bl.a. følgende:

  • Foranstaltninger til at give brugere af tilsluttede enheder mulighed for at få adgang til data, som de har bidraget til at generere. På samme vis skal det være muligt for forbrugeren at dele denne data med tredjeparter.
  • Dataloven vil skærme SMV’er mod urimelige kontraktvilkår pålagt af en part med en væsentligt stærkere forhandlingsposition. Det skal forhindre misbrug af kontraktlige ubalancer i datadelingskontrakter.
  • At offentlige organer skal tillades adgang til og kunne bruge data fra den private sektor under ’ekstraordinære omstændigheder’, især i tilfælde af en offentlig nødsituation, såsom oversvømmelser og naturbrande.

 Ifølge EU-Kommissionen vil Data Act – og det faktum at flere data gøres tilgængelige til genbrug – tilføre 270 mia. euro yderligere til det europæiske BNP i 2028.

Læs mere om Dansk Erhvervs position i den seneste version af vores positionspapir nedenfor. Artiklen og dokumentet opdateres løbende i takt med ændringer i EU-processen.

Dansk Erhvervs positionspapir - Data Act

pdf

Download

Kontakt

IT, tele & medier

Christian von Stamm Jonasson

Chefkonsulent
Medarbejderprofil