Gemt

Stram økonomiaftale lægger op til mere digitalisering, men mangler fokus på offentligt-privat samarbejde

10. juni 2022

Regeringen har sammen med Danske Regioner i dag præsenteret aftalen for regionernes økonomi for 2023. Aftalen lægger op til en stram økonomisk styring grundet den stigende inflation. Dansk Erhverv peger på, at mere digitalisering, optag af ny teknologi og mere offentligt-privat samarbejde kan være med til at sikre mere sundhed for pengene.

 

 

Aftalen om regionerne økonomi for 2023 skal ses i lyset af den svære økonomiske situation, vi står i lige nu, med kraftigt stigende inflation, og det afspejles i aftalen.

Katrina Feilberg, markedschef for sundhed og life science i Dansk Erhverv, udtaler:

”Vi står i en økonomisk vanskelig situation, og det kommer selvfølgelig også til udtryk i aftalen om regionernes økonomi for næste år. I Dansk Erhverv mener vi, at vi kan få langt mere sundhed for vores penge, hvis vi fokuserer på i stigende grad at implementere ny teknologi og nye teknologiske løsninger. Det kan effektivisere mange processer i sundhedsvæsenet til gavn for både patienter og personale”.

Derfor er det positivt, at regeringen og regionerne lægger op til et styrket fokus på digitalisering og ny teknologi. Det ses bl.a. i det ekstraordinært store teknologibidrag og initiativet til en teknologifond. Det er positivt, og det er et vigtigt skridt henimod en større anerkendelse af værdien af investeringer i sundhed, også når gevinsten realiseres over en flerårig periode.

Katrina Feilberg, markedschef for sundhed og life science i Dansk Erhverv, udtaler:

”Investeringer i nye behandlinger og teknologiske løsninger er afgørende for fremtidens velfærdssamfund. Vi bliver nødt til at sikre hurtigere optag af ny teknologi og digitalisering i vores sundhedsvæsen, hvis det skal være bæredygtigt, når vi i fremtiden bliver flere ældre, flere borgere med kronisk sygdom, og færre hænder i sundhedsvæsenet”.

Manglende fokus på de private aktørers rolle i løsningerne

Aftalen indeholder dog stort set intet om potentialet i et større offentligt-privat samarbejde. Set i lyset af den økonomiske situation, mener Dansk Erhverv, at det er oplagt at inddrage de private sundhedsaktører mere i løsningen af opgaver i sundhedsvæsenet.

Katrina Feilberg, markedschef for sundhed og life science i Dansk Erhverv, udtaler:

”Vi savner i Dansk Erhverv et fokus på, at de private sundhedsaktører kan spille en større rolle i sundhedsvæsenet – også når vi skal stramme livremmen en smule. De private sundhedsaktører er generelt gode til at løse opgaver effektivt og billigt samtidig med, at der kommer gode resultater og glade patienter. Det offentlige-private samarbejde er derfor afgørende i en svær økonomisk tid, som den vi er i nu. Derfor så vi i Dansk Erhverv gerne, at regeringen og Danske Regioner i højere grad havde lagt op til mere samarbejde mellem offentlige og private aktører i økonomiaftalen”.

Udover i højere grad at udnytte den private kapacitet i behandlingen, er der mange andre områder, hvor de private ligeledes kan bidrage. Det gælder f.eks. i opsamlingen af erfaringer fra COVID-19, som ligeledes berøres i den nye økonomiaftale. Det er afgørende at inddrage private i den erfaringsopsamling og i planlægningen af det fremtidige beredskab, eftersom private har været en stor del af løsningen under coronahåndteringen. Derudover mener Dansk Erhverv, at man med fordel også kan inddrage de private aktører i arbejdet omkring nærhospitalerne og de nye sundhedsklynger, som for nyligt er blevet vedtaget.

Kontakt

Sundhed og Life Science

Katrina Feilberg Schouenborg

Markedschef
Medarbejderprofil