; ;
Gemt

Ny Grøn Fond sætter turbo under den grønne omstilling

24. juni 2022

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en Grøn Fond, der skal bidrage til, at Danmark bliver et foregangsland for den grønne omstilling. Derudover er partierne enige om en række kompensationsordninger. 

Udbygning af havvind, elektrificering og energieffektivisering, Power-to-X og nye grønne omstillingsteknologier. Det er nogle af de initiativer, en ny Grøn Fond skal være med til at finansiere i de kommende år.  

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at afsætte godt 53 mia. kroner til den grønne omstilling frem mod 2040, herunder 10,6 mia. kroner til grøn skattereform. Og investeringer i den grønne omstilling flugter med Dansk Erhvervs ambitioner:   

”Dansk Erhverv kæmper for, at Danmark både skal blive grønnere og rigere, og den her fond er et ambitiøst skridt på vejen. Danmark og danske virksomheder har allerede en styrkeposition inden for grøn energi. Hvis Danmark skal blive rigere af en grøn skattereform, og hvis vi skal sikre flere arbejdspladser, er det nødvendigt med balance i aftalen, så det både bliver dyrere at forurene, men så virksomhederne samtidig får øgede incitamenter til at foretage de rette grønne investeringer. Det vil ikke bare gøre Danmark grønnere, men også rigere,” siger Dansk Erhvervs adm. dir. Brian Mikkelsen. 

Aftalepartierne indkaldes i efteråret 2022 til drøftelser om den videre udmøntning med fokus på det grønne råderums første år.  
 
Kompensation af borgerne for stigende energipriser 
Partierne er også blevet enige om en kompensationspakke på 3,1 mia. kroner som følge af de stigende energipriser.  

Elafgiften bliver bl.a. lempet midlertidigt i 4. kvartal af 2022 og i hele 2023. Og derudover er partierne blevet enige om at hæve det maksimale beskæftigelsesfradrag i 2022 og 2023, således at det maksimale beskæftigelsesfradrag hæves til 43.500 i år og til 45.600 i 2023.  

”En af de største udfordringer, dansk erhvervsliv har lige nu er mangel på arbejdskraft. Derfor er det positivt, at partierne er blevet enige om at hæve det maksimale beskæftigelsesfradrag. Dansk erhvervsliv mangler fortsat arbejdskraft, og det skal de politiske tiltag gerne tage hensyn til. Samtidig betyder en lempet elafgift, at både forbrugere og virksomheder får incitament til at skifte til grøn strøm”, siger Brian Mikkelsen.  

Partierne er enige om at hastebehandle lovforslagene, inden Folketinget mødes igen efter sommerferien.