;
Gemt

Ny turismestrategi skal bringe Danmark tilbage på vækstsporet

25. juni 2022

Erhvervsministeren præsenterede fredag en ambitiøs turismestrategi, der sætter fokus på bæredygtig vækst i dansk turisme. Det er godt nyt for en branche, der stadig kæmper for at komme tilbage på niveauet før corona-pandemien.


Erhvervsminister Simon Kollerup præsenterede fredag den nye nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. I et solbeskinnet Fårup Sommerland lancerede ministeren planen, der skal danne ramme om at genopbygge erhvervet efter corona og udvikle turismeområdet i årene videre frem.

”Oven på corona er det både stærkt og modigt at se en national strategi med så ambitiøse vækstmål som en turismeomsætning på 190 mia. kr. i 2030. Men skal erhvervet levere på de ambitioner, skal vi have de rigtige rammer at gøre det under. Det fremgår f.eks. af strategien, at der er et behov for at øge arbejdsstyrken, så virksomhederne får adgang til de mange hænder og hoveder, de akut står og mangler. Men det kan ikke vente, det skal ske her og nu, siger Dansk Erhvervs adm. dir. Brian Mikkelsen og fortsætter:

”Vi ser en mangel på arbejdskraft på tværs af brancher, men alle tal viser, at det er i oplevelseserhvervene, at man lider mest, og at hovedpinen er størst. Ikke mindst oven på to forfærdelige år med nedlukninger og fravær af udenlandske turister. Det kræver tiltag og reformer i dag og ikke i morgen, og der er masser af muligheder. Sænk beløbsgrænsen, nedbring beskæftigelsen i den offentlige sektor, indgå en bred aftale om udenlandsk arbejdskraft og fjern modregning i SU og Folkepension er blot nogle af dem”.

En anden meget aktuel udfordring er de hastigt stigende priser på alt fra energi til fødevarer. Tidligere på året viste Det Nationale Turismeforums årlige analyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, at Danmark har det højeste prisniveau i det såkaldte nordeuropæiske konkurrencefelt.

”Det skal bestemt ikke ses som et hædersmærke, at vi topper som den dyreste destination blandt vores nærmeste konkurrenter. Derfor er det helt centralt, at Det Nationale Turismeforum løbende følger udviklingen i omkostningsniveauet for de danske turismevirksomheder, og at regeringen leverer løsninger på udfordringen, f.eks. i form af reducerede afgifter”, siger Brian Mikkelsen.

De internationale gæster mangler stadig – og skal tilbage hurtigst muligt
Selvom bøgerne mange steder er fulde, mangler det danske turisterhverv stadig at få de udenlandske turister tilbage i samme grad som tidligere. Det betyder, at de virksomheder og aktører, der er særligt afhængige af internationale gæster, stadig kæmper for at nå niveauet fra 2019. I arbejdet med en genopretning af dansk turisme efter COVID-19 er der blandt andet fokus på hurtigt at få de internationale turister hurtigt tilbage til Danmark gennem markedsføring til både nærmarkeder og fjernmarkeder med vækstpotentiale.

”Det er glædeligt, at man i strategien også anerkender, at vi ikke er tilbage endnu, og at dele af erhvervet stadig har store udfordringer. Det gælder på begge sider af Storebæltsbroen, hvor storby- og erhvervsturisterne sammen med cruisepassagerer og gæster på attraktioner med international trækkraft desværre stadig er fraværende i for stort et antal. Vi skal have sat ekstra tryk på synliggørelsen af Danmark på vores internationale hovedmarkeder, for konkurrencen bliver ekstrem hård derude”, siger Brian Mikkelsen.

Kulturturisme er også i fokus
Ca. 43 pct. af de udenlandske turister i Danmark kan defineres som ’kulturturister’ og er derfor en vigtig målgruppe for vores virksomheder, museer og kulturinstitutioner. I den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme indgår flere initiativer, der adresserer netop kulturturisme og kulturinstitutionernes arbejde med udenlandske turister. Adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i den forbindelse:

”I Dansk Erhverv har vi længe arbejdet med dagsordenen om bedre vilkår for kulturlivet, herunder kæmpet for et Kulturens Analyseinstitut, som nu bliver realiseret. Som tidligere kulturminister ligger det her mit hjerte meget nær, og vi deltager naturligvis gerne i en ekspertgruppe for kulturturisme. Kulturinstitutionerne og museernes evne til at styrke deres forretning, arbejde med nye målgrupper og kommunikere ad de rette kanaler til internationale turister før, under og efter besøget er blandt de ting, man bør arbejde med. Strategien har været længe undervejs, og vi kipper i Dansk Erhverv med hatten og takker for den store indsats, som det Nationale Turismeforum har lagt i udarbejdelsen. Strategien er en god ramme for det fremtidige samarbejde og engagement i dansk turisme, men nu skal der fyldes indhold i og initiativerne udmøntes, så der bliver skabt konkrete resultater, og vi får flere turister til, øger omsætningen og skaber flere arbejdspladser. Vi glæder os til at deltage og bidrage til arbejdet”, slutter Brian Mikkelsen.

Kontakt

Turisme, oplevelse & kultur

Lars Ramme Nielsen

Markedschef
Medarbejderprofil