Gemt

Øget progression i arveafgiften giver større likviditetsdræn end først beregnet

Et nyt progressionstrin for værdier over 3 mio. kr. sammen med en et bundfradrag på 500.000 kr., rammer 7 gange hårdere end først antaget. Det viser et nyt svar til Folketinget, der opdeler provenuet mellem private og erhverv.

Nyhed

19. juni 2022

Efter gældende regler skal der betales 15 pct. i arveafgift for værdier over et bundfradrag på 312.500 kr. (2022-niveau). Flere politiske partier har dog været ude og lufte tanker om at ændre på dette, igennem øget progression i beskatningen.

Et konkret forslag kom fra Socialdemokratiet i 2018, hvor de forslog en omlægning af arveafgiften, så værdier over 3 mio. kr. fremover skulle beskattes med 30 pct., mens bundfradraget til gengæld skulle hæves til 500.000 kr.. I den socialdemokratiske publikationen "Danmark er for lille til store forskelle" henvis til Skatteministeriets beregninger af forslaget fra september 2018, hvor provenueffekten fastsættes til 100 mio. kr.. Dette beløb er kraftigt forhøjet ifølge et nyt svar til Folketingets Skatteudvalg, hvilket får Dansk Erhverv til at hejse flaget:

"Vi kan konstatere, at det fortsat er et ønske fra Socialdemokratiet, at hæve beskatningen ved arv- og generationsskifte. Derfor er det yderst relevant at disse nye beregninger viser, at betydningen for borgere og erhvervsliv er markant større end først antaget."- udtaler Carl Andersen, politisk konsulent for familieejede virksomheder. 

De opdaterede beregninger mangedobler det tidligere estimat på 100 mio. kr. til hele 700 mio. kr.. Heraf estimeres 300 mio. kr. at komme fra generationsskifte af erhvervsvirksomheder og 400 mio. kr. fra privatpersoner. Opjusteringerne skal bl.a. ses i lyset af, at generationsskifteskatten i er blevet tredoblet fra 5 pct. til 15 pct. i januar 2020 mener Carl Andersen:

"De familieejede danske virksomheder er i forvejen hårdt presset af den nuværende generationsskifteskat, som trækker 1,5-2 mia. kr. ud af virksomhederne hvert år. Det er en markant forringelse af rammevilkårene hvis det øges endnu mere. Konkret er konsekvensen, at der er færre penge i virksomhederne til at lave investeringer i ny teknologi, grøn omstilling og efteruddannelse af medarbejdere."

Efter tilbageløb er det beløb som havner i statskassen 500 mio. kr., hvoraf 200 mio. kr. kommer fra generationsskifte af erhvervsvirksomheder og 300 mio. kr. fra privatpersoner. I de oprindelige beregninger fra 2018 var der samlet ingen nævneværdige tilbageløbseffekter.

Øget progression i arveafgiften giver større likviditetsdræn end først beregnet

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Carl Andersen

Politisk konsulent for familieejede virksomheder