Gemt

Plejehjemsleder: ”Ældreplejen har behov for større frihed”

13. juni 2022

Hvis vores ældre skal have den pleje, de har fortjent, er der behov for større frihed i ældreplejen, ikke en ny ældrelov. Det mener plejehjemsleder, May Bjerre Eiby.

 

I Græsted i Nordsjælland ligger det lille plejehjem Dagmarsminde omgivet af marker og skovbryn.

På plejehjemmet bor 12 ældre beboere, som alle lider af svær demens.

May Bjerre Eiby er leder på plejehjemmet. Og det er herfra, hun tager sit udgangspunkt, når hun i den kommende tid sidder med i panelet, der rådgiver regeringen om en ny ældrelov.

En ældrelov, som hun ikke mener, der er behov for. Det vender vi tilbage til.

En ældrelov med værdighed
I sin nytårstale foreslog Mette Frederiksen at genstarte ældreplejen med en ny, kort og præcis ældrelov med klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav.

Men spørgsmålet er, om ældreplejen reelt har brug for en ny ældrelov.

Nej, mener May Bjerre Eiby.

”Det er modsætningsfyldt, at man fra politiske side ønsker at erstatte lovgivning med anden lovgivning for at få mindre bureaukrati. For det, man får, er blot ny bureaukrati. Ældreplejen er jo nødt til at agere efter loven og leve op til de nye regler,” siger May Bjerre Eiby.

Hun mener i stedet, at ældreplejen har behov for større frihed, så ledere og medarbejdere i højere grad kan tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

”God og værdig ældrepleje handler om at komme tæt på de mennesker, der har behov for hjælp. Man kan ikke sætte tid på, hvor længe det varer at hjælpe hver enkelt borger, det kan vare et halvt minut eller tre dage – det afhænger af borgerens aktuelle behov.”

”Der skal være mere frihed og selvbestemmelse til personale og ledere. Det vil give større faglig stolthed, og personalet vil opleve, at de rent faktisk kan gøre en forskel. Den oplevelse har de ikke nødvendigvis nu, hvor de skal leve op til en masse krav og regler, som ofte ikke giver værdi for den enkelte borger,” siger hun.

Faglig stolthed i ældreplejen
May Bjerre foreslår, at borgere i ældreplejen og deres pårørende inddrages i arbejdet med at skabe en bedre ældrepleje.

”Man bør inddrage dem, det hele handler om – borgerne og deres pårørende. Det er dem, der bedst kan lægge standarden for, hvad der er god kvalitet. Som det er nu, så er det kommunerne, der afgør standarden på det enkelte plejehjem uden at kende stedet. Det synes jeg er ærgerligt.”

Samtidig skal der større fokus på specialisering i ældreplejen, siger May Bjerre Eiby.

”Der er grund til at specialisere sig i de forskellige sygdomme. Hvis man har styr på sygdomsbehandlingen på plejehjemmene og i ældreplejen, så har man styr på sundhedsplejen – for det er ofte de ældre, der indlægges på sygehusene. Jeg vil tro, at 80-90 procent af indlæggelserne kan forebygges i ældreplejen og på plejehjemmene.”

Kontakt

Direktionssekretariatet

Troels Yde Toftdahl

Konstitueret Chef for Direktionssekretariatet
Velfærd og samfund

Anne Fuglsang-Damgaard Sina

Chefkonsulent
Medarbejderprofil