Gemt

Sommerhilsen: Kampen for fair og lige konkurrence holder ikke ferie

29. juni 2022

Det første halve år af 2022 har været begivenhedsrigt. Første halve år har budt på ændring af udbudsloven, fortsat pres på dagsordenen om prisgennemsigtighed, afholdt OP-Topmøde, samarbejdet med KFST om udarbejdelse af en vejledning ifm. prisstigninger og meget, meget mere. Kampen for et endnu bedre offentlig-privat samarbejde fortsætter ufortrødent.

 

Sommeren står for døren og markerer, at vi nu er halvvejs igennem 2022. Sommerferien er et godt tidspunkt at stoppe op og tænke tilbage på tiden, der er gået og den tid, der kommer. Jeg er vendt hjem efter et par gode dage til årets folkemøde, og tak for snakken til de af jer, som kom forbi Dansk Erhvervs telt. Det er altid en fornøjelse at deltage i spændende debatter om fremtidens velfærdssamfund og møde så mange, der brænder for offentlig-privat samarbejde.

Prisgennemsigtighed er en forudsætning for den bedste velfærd
Foråret har budt på mange spændende og vigtige politiske kampe, herunder kampen for prisgennemsigtighed. Prisgennemsigtighed er essentielt, hvis kommunerne og private aktører skal konkurrere på lige fod om at levere den bedste velfærd til borgerne. Vores arbejde med prisgennemsigtighed har bl.a. betydet, at Odense Kommune har hævet taksterne for levering af plejeboligtilbud, så de i højere grad afspejler det reelle omkostnings- og serviceniveau. Det er sket i tæt samarbejde med vores selvejende friplejeboligleverandører, og vi har haft en meget positiv dialog med Odense Kommune og håber på, at endnu flere kommuner vil indgå en tilsvarende dialog og gøre Odense Kommunes eksempel efter.

Ændringer til udbudsloven vedtaget
Efter fire års evaluering blev ændringerne til udbudsloven vedtaget i Folketinget. Vedtagelserne markerer et paradigmeskift, idet loven ikke længere kun er en ramme for regulering af processen for offentlige indkøb, men nu er tilført flere politiske reguleringer. Det er ikke befordrende for det gode indkøb – her bør det være det lokale behov, som søges afdækket i den enkelte kontrakt, der bør være bestemmende for hvilke krav, det offentlige stiller til markedet. Samtidig er der heller ikke blev taget fat om nogle helt centrale udfordringer på udbudsområdet som f.eks. behovet for at skabe mere gennemsigtighed, når udbud annulleres, og når ordregiverne udbyder rammeaftaler. Her efterlades tilbudsgiverne i en situation, hvor de har vanskeligt ved at gennemskue de valg, som ordregiverne gør sig under udbudsprocessen. Dansk Erhverv er dog positive overfor ”køb grønt eller forklar ”-princippet, som kan være med til at aktivere den offentlige indkøbsmuskel.

Medlemsbesøg – vi vil være der, hvor I er
I løbet af foråret har vi besøgt flere af jer, som er medlemmer af Dansk Erhverv og handler med det offentlige. Formålet har været at få et mere indgående kendskab til de udfordringer, som I oplever i hverdagen. Det har været ekstremt givende og meningsfuldt at tale med jer om de ting, der rører sig i den nære hverdag og de visioner, I har for jeres virksomhed. Derfor glæder jeg mig allerede til, at vi skal besøge endnu flere i det næste halve år.

Hvis du vil have besøg af Dansk Erhverv, så skriv meget gerne til min kollega Mette Oxholm på meox@danskerhverv.dk. Så sætter vi et møde op med jer.

Årets offentlig-privat topmøde satte grønne, offentlige indkøb på dagsordenen
Til årets OP-Topmøde satte Dansk Erhverv i samarbejde med KL, Forum for Bæredygtige Indkøb, IKA, Miljømærkning Danmark og Danske Regioner grønne indkøb på agendaen. Med moderator Clement Kjersgaard blev vi ført gennem hele fødekæden af grønne, offentlige indkøb. Vi startede med et europæisk perspektiv fra Linea Søgaard-Lidell fra Europa-Parlamentet og fulgte op med både Claus Stig Pedersen fra NovoZymes, klimaadfærd med CONCITO, dilemmaer og muligheder i grønne indkøb med Økonomistyrelsen – og meget, meget andet.

Det kommende halve år
Efteråret byder på mange spændende ting: en finanslov for 2023 skal forhandles på plads, den politiske kamp for beslutningsforslaget B6 om kontrolinstans under KFST fortsætter, vi venter i spænding på konkrete initiativer i regeringens strategi for grønne, offentlige indkøb og hvem ved – måske lurer et folketingsvalg forude?

Jeg håber, at sommeren giver os alle mulighed for ro og afslapning, så vi kan gå et efterår i møde med fornyet energi. Kampen for, at Danmark bliver verdens bedste til OPS fortsætter i hvert fald.

Rigtig god sommer.

Morten Jung
Markedschef i Dansk Erhverv

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil