Gemt

Talent er ikke interessant. Det er potentiale derimod.

02. juni 2022

Hos STEP taler de ikke om talent, men om potentiale. Kommunikationskollektivet i Odense arbejder målrettet på at afskaffe komfortzonen og i stedet skabe fokus på den enkelte medarbejders udvikling og potentiale. For STEP er overbevist om, at virksomheden kun kan rykke sig i takt med, at medarbejdere flytter sig.

En virksomhed i overhalingsbanen
Hos STEP tager man ikke små skridt, som navnet ellers kunne forlede til at tro. STEP satser benhårdt på at ligge i overhalingsbanen og være med til at drive kommunikationsbranchen fremad. Virksomheden har investeret derefter; 40 mio. kroner helt præcist, der er anvendt på at opbygge et data-setup, der har gjort STEP førende i kommunikationsbranchen indenfor dataindsamling. Cirka 140 medarbejdere arbejder i Odense og København på at skabe databaseret, strategisk og kreativ kommunikation. Og det gør de godt. STEP scorer højt i den årlige MyImage analyse foretaget af MyResearch, der med en image- og kundeanalyse hos kunderne, vurderer landets bureauer. ”Det vildeste samlede hop op i årets analyse står bureauet STEP for. Målt på Brand Power Index er der tale om en vækst på 72 procent i forhold til 2021,” konkluderer MYImage analysen.

Vi vil transformere branchen
Kreativ direktør i STEP, Christina Vitten Carlsson, tilskriver en meget stor del af succesen det konstante fokus på at indfri den enkelte medarbejders potentiale. Da Richard Wraae for tre år siden indtog CEO-stolen i STEP, blev der lavet en 360 graders omkalfatrering af virksomhedens syn på, hvad medarbejdere bidrager med i den samlede virksomhed. STEP gik fra at være et kommunikationsbureau til at blive et kommunikationskollektiv. ”Vores vision hedder: To transform the industry by unleashing the power of people,” siger Christina Vitten Carlsson. ”Vi vil jo transformere hele branchen og vi bliver derfor nødt til at være modige. Vi tror ikke på, at man skal lede efter talentet – vi tror på, at man skal forløse potentialet. STEP kalder sig ikke et kommunikationskollektiv for sjov. Det grundlæggende er, at ingen er stærkere end helheden og det er derfor ikke det enkelte talent, vi leder efter. Vi skaber en kultur, hvor der er fokus på udvikling og på at chippe ind,” siger Christina Vitten Carlsson.

Medarbejdere er guld
We believe that everything great comes from knowing people, hedder STEPs belief. Og det angår ikke kun virksomhedens kerneydelse; kendskab til kunder gennem dataindsamling, det angår i lige så høj grad det kollegiale set-up. At kende hinanden er en integreret del af virksomhedens kultur. Christina Vitten Carlsson  forklarer: ”Når vi rekrutterer, så kigger vi kun i den første fase på faglighed. Derefter fokuserer vi på at afdække potentiale, det gælder både hos helt unge ansøgere og hos ældre, erfarne ansøgere.

” Denne proces i forbindelse med rekruttering indeholder blandt andet dialog med en erhvervspsykolog, IQ-test og personlighedstest. ”Vi er i et hus, hvor plejer ikke findes, så derfor er det utrolig vigtigt at vide, om en kandidat passer ind i vores kultur og er forandringsparat,” siger Christina Vitten Carlsson.

Få skyggesider frem i lyset
En del af denne proces er også at interessere sig for skyggesiderne hos den enkelte medarbejder, for det er hér, der er potentiale for udvikling, mener STEP. Du ved, hvad du er god til. Men det er i de mere skyggefulde områder, hvor du normalt ikke bevæger dig, at der er mulighed for at skabe udvikling. STEP bruger rekrutteringsprocessen til at lave denne kompetenceafdækningen, der så at sige får skyggesiderne frem i lyset. STEP ser denne udvikling som del af en faglig proces, men i høj grad også som del af en personlig udviklingsproces.

Hos STEP er man opmærksom på, at det er en radikal tilgang til medarbejderudvikling og kultur på arbejdspladsen. Man skal som medarbejder være med på præmissen om, at det er det hele menneske, man tager med på arbejde – ikke kun karrieremennesket. Præmissen er dog en uundværlig komponent i visionen om at transformere branchen. Den hastige vækst virksomheden oplever har ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke medarbejdere har haft viljen til løbende at dygtiggøre sig og dermed også viljen til at arbejde med eget udviklingspotentiale og egne skyggesider.

Ingen mangel på arbejdskraft
STEP oplever en stigende interesse for at være del af fællesskabet – hos alle aldersgrupper. ”At være del af denne kultur tæller mere end høj løn og en topplacering i centrum af København,” siger Christina Vitten Carlsson. ”På grund af vores måde at lede på – at have det hele menneske i fokus – så tiltrækker vi nye kandidater gennem vores egne medarbejdere, der virker som ambassadører for STEP. Vi har mærket en stigende interesse for vores virksomhed indenfor alle aldersgrupper,” siger Christina Vitten Carlsson. Når STEP markedsfører sig selv på at forstå kunder som mennesker, og stoppe med at se dem som kunder, så er det mere end bare branding. Det er en indstilling til, hvordan der bedst skabes relationer, som virksomheden selv er det bedste eksempel på.

 

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Ulla Rønberg

Chefkonsulent