Gemt

Talentmiljøer bygges på mening og relationer

02. juni 2022

Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg har som del af deres arbejdsprogram for 2022 fokus på at få alle talenter i spil.

Baggrunden er, at rådgiverbranchen oplever en eskalerende og alvorlig mangel på arbejdskraft i disse år. En mangel som betyder, at 53% af rådgivervirksomhederne må sige nej til at løse opgaver, fordi de mangler kvalificeret arbejdskraft. 62% forventer store rekrutteringsudfordringer det næste år.

Derfor er der på tværs af rådgiverbranchen fokus på at sikre, at alle talenter trives og fastholdes i branchen. Og her mener vi talenter i den bredest mulige forstand.

Ordet ’talenter’ giver ofte association til, at det handler om unge mennesker. Men for Dansk Erhverv kan man være et talent hele livet. Derfor arbejder vi med en meget bred talentforståelse og dagsorden, bl.a. inspireret af Lead+.

Helt centralt i vores talentdefinition er, at talent har flere betydninger, og man kan være et talent på mange forskellige måder. Man kan fx være et talent inden for ledelse, i specialistrollen, som projektleder, ved sin interessenthåndtering, processtyring eller ved sin evne til at lave salg. Derfor er det vigtigt med en inkluderende talentforståelse - også når det handler om alder og køn. For de færreste er arbejdslivet ovre, når man er 35 år, og en meningsfuld karriere kan meget vel starte, når børnene er store.

En central pointe er, at talenter først rigtig trives, når de bliver placeret i de rigtige inspirerende miljøer.

Det handler nok så meget om at opbygge talentmiljøer, som det handler om at have fokus på de talentfulde individer.

Som virksomhed bør man fokusere på at opbygge miljøer, der udvikler alle talenter. Det er i det stærke og dygtige fællesskab, man har de bedste forudsætninger for at skabe innovation og gode, langsigtede resultater.

Naturligvis kender vi alle eneren, der lykkes med at vinde det hele. Men det er mest fra amerikanske film.

I virkelighedens verden lykkes eneren kun, hvis det omkringliggende talentmiljø er sundt og stærkt. Bag vinderen af Tour de France står en holdindsats. Lederen lykkes kun, hvis alle medarbejderne er motiverede, og på samme måde lykkes medarbejderne kun, hvis kollegaerne står sammen - er nysgerrige og evner at lære nyt.

Det handler kort sagt om at bygge sit talentmiljø på meningsfyldthed, stærke relationer og god ledelse, hvor livslang læring er omdrejningspunktet.

En væsentlig pointe er, at talent er alt det, som vi ikke kan - og ikke ved at vi har brug for endnu. Det vil sige, at talent er flygtigt. Det talentfulde flytter sig hele tiden. Og de ledere, der kun har fokus på én type talent, misser muligheden for at inkludere nye fagligheder og kompetencer. Talenterne falmer og forsvinder. Virksomhederne forstener og forvitrer. Netop derfor er fokus på at blive ved med at gøde og pleje talentmiljøet helt afgørende vigtigt.

Kigger vi op og ud, så er det også en central pointe, at udvikling af talentmiljø ikke kun er noget, der sker inde i organisationen. Tværtimod. Virksomhederne er en del af et samlet økosystem, hvor man kun har talenter til låns.

Derfor har vi i Dansk Erhverv fokus på, at alle har et ansvar for at udvikle talenter i alle afskygninger – og uden begrænsende hensyn til alder, køn eller etnicitet mv.

Dette gælder ikke mindst i en tid, hvor talenterne kan vælge og vrage, og hvor vi skal huske på, at talenter ikke nødvendigvis vil arbejde for os, men de vil gerne arbejde sammen med os!

Kontakt

Rådgivere

Søren Sass

Chefkonsulent
Rådgivere

Louise Riisgaard

Markedschef
Medarbejderprofil