Gemt

Tandlægekæderne er klar til vederlagsfri tandpleje for 18-årige

30. juni 2022

Fra 1. juli indfases vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige, startende med årgang 2004. Herefter udvides ordningen med én årgang ad gangen frem til 2025, hvor den er fuldt indfaset.

 

I Danmark har vi tradition for gode resultater med forebyggende tandpleje, som vej til en bedre tandsundhed. Men hvis den nye ordning skal blive en succes, kræver det dog stadig, at de 18-21-årige patienter også benytter den såkaldte fritvalgsordning, hvor de kan vælge en privat tandlæge til vederlagsfri tandpleje.

Det skyldes først og fremmest, at branchen som helhed står med en stor mangel på behandlere. Og selvom der frem mod 2025 også er berammet investeringer i den kommunale tandpleje, vil det ikke være nok til at dække behandlingsbehovet. Derfor får vi brug for alle hænder, når den nye ordning skal indfases, og her må særligt tandlægekæderne forventes at få en væsentlig rolle.

Skal sikre god dækning i yderkanterne
Dansk Erhvervs brancheforening for tandlægekæder ”Dansk Tandsundhed” arbejder målrettet for at sikre en bedre behandlerkapacitet gennem uddannelse af mere tandplejefagligt personale. Men selv med udsigt til flere uddannede tandlæger, kan der blive store flaskehalse i behandlingskapaciteten, indtil efterslæbet er indhentet.

Dansk Tandsundheds medlemmer er særdeles bredt repræsenteret i yderområderne og bliver derfor vigtige aktører, når den nye ordning skal rulles ud lokalt. Derfor arbejder både Dansk Erhverv og Dansk Tandsundhed også for, at de kommende årgange med vederlagsfri tandpleje, informeres om muligheden for at benytte sig af en privat tandlæge. Det vil både kunne lette presset på den kommunale tandpleje og samtidig bidrage til at sikre en god overgang til voksentandplejen, når patienterne ikke længere er omfattet af ordningen.

Stadig afgørende at sikre god overgang til voksentandpleje
Og netop overgangen til voksentandplejen bør være en klar prioritet, når ordningen er indfaset. Det har Dansk Tandsundhed argumenteret for i forbindelse med høringen om den nye ordning. Det skyldes først og fremmest, at de 21-årige, der i fremtiden vil overgå til voksentandplejen, ikke forventes at adskille sig voldsomt fra den gruppe af 18-årige, der hidtil har overgået til voksentandplejen. Det gælder både i forhold til vaner og økonomi.

Derfor kan ordningen i værste fald risikere blot at parallelforskyde det nuværende problem, hvor for mange patienter falder ud ved overgangen til voksentandplejen. Derfor vil det være positivt, hvis vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige benyttes til at skabe en god relation mellem patienten og de behandlere, som skal stå for behandlingen, når patienten overgår til voksentandplejen.

Fra Dansk Erhverv og Dansk Tandsundheds side vil vi derfor følge implementeringen af vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige tæt, så ordningen bidrager til at sikre danskerne mest tandsundhed for pengene.

Læs Dansk Tandsundheds høringssvar her.