; ;
Gemt

Vækst i vejgodstransportarbejdet i første kvartal

21. juni 2022

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det samlede transportarbejde med danske lastbiler steg i første kvartal 2022.

 

Det samlede transportarbejde (gods X distance) med danske lastbiler steg 3 pct. i første kvartal 2022 sammenlignet med fjerde kvartal 2021 og endte på 3,9 mia. tonkm.

Stigningen ses særligt i den internationale kørsel, som har haft en vækst på 13 pct. National transport er steget 1 pct.

image2fo1.pngKilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik.


Branchedirektør i Dansk Erhverv, Jesper Kronborg, udtaler om udviklingen:

"Tallene fra Danmarks Statistik er udtryk for, at der er rigtig travlt ude på vejene i øjeblikket både i Danmark og uden for landets grænser. Særligt på den internationale godskørsel er der meget travlt, hvilket stigningen på 13 pct. i første kvartal også vidner om." 
 
"Stigningen i international godskørsel er udtryk for et stort behov bredt set for transport af gods. Samtidig kunne stigningen sandsynligvis have været endnu højere, for der er meget stor mangel på kapacitet i markedet. Det skyldes især mangel på chauffører i EU. Det understreger samtidig behovet for nye chauffører, hvor vi har brug for alle, der kan køre - både danske, europæiske og fra tredjelande for at efterkomme behovet. Med EU’s Vejpakke er der taget hånd om lønproblematikken, så den del bør ikke være en hindring ift. også at gøre mere brug tredjelandschauffører, for vi har brug for alle gode kræfter for at efterkomme behovet for transport af varer."