; ;
Gemt

Yderligere undersøgelser af en Kattegatforbindelse sat på pause

21. juni 2022

Resultaterne af forundersøgelsen af en Kattegatforbindelse er færdige, og de giver ifølge transportministeren ikke grundlag for at igangsætte projektet – i hvert fald ikke lige nu.

 

I 2018 besluttede den tidligere regering at gennemføre en forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse.

Resultaterne af forundersøgelsen af både en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat foreligger nu.

Etablering af projektet forudsætter projektering og miljøkonsekvensvurdering (VVM), før en anlægslov vil kunne fremsættes i Folketinget.

Transportminister Trine Bramsen har udtalt, at der ikke er grundlag for at igangsætte projektet, men at der er politisk opbakning til videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser.

Ifølge analysen vil en ren vejforbindelse have en forventet nettonutidsværdi på ca. 78,6 mia. kr. og en såkaldt intern rente på 7,4 pct. En kombineret vej- og jernbaneforbindelse ventes at have en positiv nettonutidsværdi på ca. 41,4 mia. kr. (2020-prisniveau) og en intern rente på 4,6 pct. Det vil sige, at begge projekter har en positiv samfundsøkonomis værdi.

"Forundersøgelsen er et vigtigt skridt af en fast Kattegatforbindelse, og den viser en positiv samfundsøkonomi. Nu kan det være fornuftigt med yderligere analyser af miljø og klimaeffekter, før man tager det sidste skridt og laver en VVM-undersøgelse, der kan danne grundlag for en beslutning om projektet" siger branchedirektør i Dansk Erhverv Transport, Jesper Kronborg.

 

Se forundersøgelsen her.