; ;
Gemt

Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig

Crimestat

Militant islamisme udgør den største terrortrussel mod Danmark og danske interesser. Det illustreres bl.a. ved, at der er afværget markant antal terrorangreb i Danmark, hvilket understreger, at terrortruslen i Danmark fortsat er alvorlig. Det viser den seneste udgave af PET’s ”Vurdering af Terrortruslen mod Danmark”, der for første gang også indeholder en beskrivelse af en ny trussel i form af såkaldt antimyndigheds-ekstremisme. Læs mere om det og PETs vurdering her. 

 

I den årlige ”Vurdering af Terrortruslen mod Danmark” vurderer PET, at terrortruslen mod Danmark fortsat er i niveauet ”alvorlig”. Dette betyder, at der er tale om en erkendt trussel, hvor der er kapacitet, hensigt og planlægning.

Den årlige trusselvurdering beskriver for første gang en ny trussel, kaldet antimyndigheds-ekstremisme. Her accepterer og italesætter terroristerne nødvendigheden af at anvende vold mod eksempelvis folkevalgte. ”Folkestyret er en grundlæggende forudsætning for det danske samfund, og når trusler og intimidering begrænser centrale funktioner i folkestyret eller den frie demokratiske debat, er det derfor vigtigt at kunne beskrive og vurdere truslen for at kunne modvirke den”, fortæller Michael Hamann, chef for CTA (Center for Terroranalyse).

PET vurderer, at terrortruslen fra venstreekstremister er reduceret, så trusselsniveauet er sænket fra begrænset til minimal.

Dansk Erhverv deltager aktivt i PETs erhvervsnetværk omkring kontraterrorisme. Som medlem af Dansk Erhverv, har du derfor mulighed for at rette henvendelse til Dansk Erhverv, hvis du har behov for sparring eller netværk om terrortruslen, eller du har behov for kontakt PET.

Læs mere på PET’s hjemmeside her: Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig (pet.dk)

Læs PETs Vurdering af Terrortruslen mod Danmark her: VTD20226Kpdf.ashx (pet.dk)

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil