Gemt

Dansk Erhverv hilser et nyt Kulturens Analyseinstitut meget velkomment

11. maj 2022

Kulturen får nu sit analyseinstitut. Partierne bag finansloven for 2022 er netop blevet enige om rammerne. Instituttet bliver placeret i Roskilde og skal styrke udviklingen af kunst- og kulturlivet. Dansk Erhverv har længe foreslået et sådant institut, som nu bliver til virkelighed.

 

Et nyt analyseinstitut skal ved hjælp af viden og analyse bidrage til at udvikle kunst- og kulturområdet i Danmark. Partierne bag finanslovsaftalen for 2022 er netop blevet enige om rammerne for instituttet, som bliver en selvejende institution under Kulturministeriet.

”Det er fantastisk at der nu kommer gang i at styrke vidensgrundlaget på Kulturområdet. I Dansk Erhverv har vi engageret os i behovet for at styrke kulturlivet med mere indsigt og flere analysekræfter – ikke mindst i forhold til kulturforretningen – og det er derfor vældigt positivt, at rammerne for instituttet nu er fastsat”, siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Kulturens Analyseinstitut skal bidrage med viden om kulturlivets betydning for både den enkelte bruger, for kulturvirksomheder og for samfundet generelt. Instituttet skal være i stand til at sammenfatte, bearbejde og formidle aktuel og relevant forskning og viden fra ind- og udland, og samtidig skal instituttet have kapacitet til selv at gennemføre analyser, udredninger og undersøgelser.

Dansk Erhverv, KL, Danske Kulturbestyrelser, Center for Kulturevaluering ved Aarhus Universitet og Augustinus Fonden præsenterede i august 2021 et fælles oplæg med overvejelser og anbefalinger til en model for et analyseinstitut på kulturområdet.

Inspirationen kommer fra Idrættens Analyseinstitut, som Brian Mikkelsen var med til at etablere i sin tid som kulturminister. 

”Vi har i mange år drøftet de mulige effekter ved de strategiske tiltag på kulturområdet. Men vi mangler stadig en fælles og dybere kortlægning af indsatser, så vi ved hvad virker, og hvordan vi kan bruge midlerne bedst muligt. Idrættens analyseinstitut har gjort en kæmpe forskel for vores forståelse af sport- og idrætslivet i Danmark. Nu er tiden så kommet til, at vi kommer på plads med et tilsvarende institut på kulturområdet, som med tal og analyser både kan styrke kulturlivet i Danmark og ruste det mod fremtiden,” siger Brian Mikkelsen.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen udpeger bestyrelsen, som nedsætter et rådgivende panel bestående af repræsentanter for kunst- og kulturlivet, der løbende inviteres til at indgå i en dialog om instituttets virksomhed.

Der blev i finansloven for 2022 afsat 4,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til Kulturens Analyseinstitut.

Kontakt

Turisme, oplevelse & kultur

Michael Folmer Wessman

Chefkonsulent