; ;
Gemt

Datatilsynet har særligt fokus på TV-overvågning i 2022

Crimestat

Datatilsynet har fortsat fokus på TV-overvågningsområdet i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter. Dette betyder, at Datatilsynet i 2022 udfører flere tilsyn i forbindelse med TV-overvågning.

 

Datatilsynet har for nylig offentliggjort sine særlige fokusområder for tilsynsaktiviteter i 2022. Af denne offentliggørelse fremgår TV-overvågning som et af de særlige fokusområder. Datatilsynet vil derfor i 2022 udføre flere tilsyn med private og offentlige myndigheders behandling af personoplysninger i forbindelse med TV-overvågning.

Som virksomhed med TV-overvågning skal man derfor være særligt opmærksom på kravene om skiltning, hvilke områder man overvåger, slettefrister af optagelser samt sløring af eventuelle personer, der ikke er den registrerede. Listen, og de nedenstående råd, er ikke udtømmende og du bør derfor tillige orientere dig på Datatilsynets hjemmeside.

Krav om skiltning
Det fremgår af skiltningskravet i TV-overvågningsloven, at private, der foretager TV-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang ved skiltning eller på anden tydelig måde, skal give oplysning herom. Formålet med skiltningen er at give personer mulighed for at tilpasse adfærd eller undgå overvågning. Der er ikke i lovgivningen angivet konkrete krav til placeringen af skiltet, men der skal gives tydelig og klar besked om, at der foretages overvågning.

Forbud mod overvågning af områder med almindelig færdsel
Private må ikke foretage TV-overvågning af gade, vej, plads, fortov, sti eller lignende, der benyttes til almindelig færdsel. Private må dog gerne foretage TV-overvågning af tankstationer, overdækkede butikscentre og lignende områder, hvor der drives erhvervsvirksomhed. Derudover må butikscentre og butikker, hvorfra der foregår detailsalg, samt, engrosvirksomheder, hvorfra der foregår salg og udlevering af varer, gerne foretage tv-overvågning, af egne indgange og facader samt arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader, og som naturligt anvendes eller kan anvendes som adgangs- eller flugtvej i forhold til egne indgange, når overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Opbevaring (herunder slettefrister) og videregivelser
Private må alene videregive optagelser fra TV-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed og alene i følgende tre situationer:

  1. Når den registrerede (den person, der er på optagelsen) har afgivet samtykke,
  2. Når det følger af lov, eller
  3. Når optagelserne bliver videregivet til politiet med henblik på at opklare kriminalitet.

Slettefrister
Private må opbevare TV-overvågningsoptagelser i maksimalt 30 dage. Opbevaring ud over 30 dage kan ske, hvis det er nødvendigt i forbindelse med behandlingen af en konkret tvist, eller hvis der er indgivet anmeldelse om et strafbart forhold. Det er kun optagelsen af selve gerningspersonen, som må gemmes.

Læs mere om de særlige fokusområder for Datatilsynets tilsynsaktiviteter i 2022 her

Læs mere om TV-overvågning på Datatilsynets hjemmeside her

Se Dansk Erhvervs vejledning om TV-overvågning her.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil