; ;
Gemt

Datatilsynet: Kun relevante medarbejdere må se billeder af formodede gerningsmænd

Crimestat

Det er Datatilsynets vurdering, at der alene er en snæver adgang for butikker til internt at udveksle billedoptagelser fra TV-overvågningskameraer i kriminalitetsforebyggende øjemed.

 

Det er Datatilsynets opfattelse, at der alene er en snæver adgang til – inden for rammerne af databeskyttelsesloven og tv-overvågningsloven – at give medarbejdere adgang til optagelser fra TV-overvågningskameraer. Det må alene være relevante medarbejdere, der får adgang til optagelserne og på forespørgsel skal virksomheden kunne redegøre for hvem, der har haft adgang til optagelserne – hvilket også gælder stillbilleder, der er fremvist på en computer eller udprintet.

I en gammel sag udtalte Datatilsynet, at ”udveksling af optagelser fra tv-overvågningssystemer mellem butikker i samme butikskæde med henblik på at advare mod f.eks. tricktyve vil efter Datatilsynets umiddelbare vurdering ikke kunne ske med hjemmel i persondatalovens § 8, stk. 4”. Desuden vurderede Datatilsynet dengang, at sådan en "udveksling af optagelser mellem butikker i samme butikskæde med henblik på at advare mod f.eks. tricktyve ikke er foreneligt med persondatalovens § 5, stk. 2, da udvekslingen ikke har et sagligt formål.”

Persondataloven er siden dengang ophævet og erstattet af databeskyttelsesforordningen/databeskyttelsesloven.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil