Gemt

Positivt med øget opbakning til opprioritering af forsvarsforskningen ved kommende forsvarsforlig

24. maj 2022

Dansk Erhverv finder det positivt, at Venstre ved det kommende forsvarsforlig vil prioritere flere midler til forskningen under forsvarsbudgettet.

 

Forsvarsforskningen kan med de rette politiske greb understøtte øget eksporten, styrke dansk sikkerhed og skabe endnu mere fremdrift for klimaindsatsen. Det er centralt, at opprioriteringen ikke sker på bekostning af andre forskningsområder, men tværtimod bygger ovenpå. 

Formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, har i dagens Berlingske meddelt, at partiet ønsker at Danmark bør bruge mindst 2 pct. af forsvarsudgifterne, svarende til ca. 1 mia. kr. i 2033 til forskning- og udvikling i forsvars- og sikkerhedsteknologi. Blandt andet nævnes udvikling af et nyt forskningscenter med fokus på forskning i forsvarsteknologier. .  

Forskning bliver omdrejningspunkt i forhandlinger om forsvar
Venstres udmelding sammenholdt med andre forligspartiers udmeldinger i samme spor – blandt andre Radikale Venstre - vil en opprioritering af forsvarsforskningen højst sandsynligt bliver et centralt omdrejningspunkt ved de kommende forsvarsforligsforhandlinger. 

Flere forsvarsforskningsmidler til danske styrkepositioner såsom kvanteknologi, cybersikkerhed, grøn omstilling og drone- og robotteknologi kan blive en drivkraft for øget eksport og robusthed i forsyningslinjerne - til gavn for Danmark og dansk erhvervsliv.” siger Frederik Bergenfelt Friis, politisk konsulent hos Dansk Erhverv med fokus på forsvarssektoren.   

Forsvarserhvervet i Danmark bygger på dual-use teknologier, der har potentiale til i endnu højere grad at udbredes og understøtte fremtidens forsvar. Det er dog nødvendigt at der etableres tættere bånd mellem forsvar, vidensinstitutionerne og erhvervsliv om forskning og udvikling af nye teknologier i samarbejde. Det kræver først og fremmest ressourcer, og derfor er det positivt med dagens markante udmelding fra Venstre om netop en sådan tilførsel.” fortsætter Frederik Bergenfelt Friis. 

Dansk Erhverv har sammen med Venstre, Det Konservative og Radikale Venstre længe presset på for, at forskningen under forsvarsbudgettet kommer mere i højsædet.  

Kontakt

Handel

Frederik Bergenfelt Friis

Politisk konsulent