Gemt

Kommentar: Eksporten bragede i vejret i marts

09. maj 2022

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer og tjenester steg med 6,7% i marts. Det er en voldsomt imponerende fremgang, der nu har sendt eksporten op i et nyt  suverænt rekordniveau. Den massive fremgang i eksporten har tilmed fundet sted efter Ruslands invasion af Ukraine.

 

Dagens eksporttal er en sand lækkerbisken, der viser at de danske eksportvirksomheder i den grad har formået at koble sig på det globale opsving.

Det er særligt søtransporten, der stiger med imponerende hastighed i øjeblikket. Eksporten af søtransporttjenester er blevet fordoblet siden starten af 2021 og udgjorde hele 52 mia. kr. i første kvartal 2022. Det en fremgang, der både er drevet af en stigning i verdenshandlen og betydelige prisstigninger på fragt.

Modvind i vente
Ser vi fremad, så er det vores forventning at fremgangen i eksporten vil begynde at bremse op. Ruslands invasion af Ukraine har udløst betydelige sanktioner og usikkerhed. Markedsreaktionen er særligt stærk i energi- og råvaremarkedet, hvor priserne er steget mærkbart. Dertil er usikkerheden på vores største europæiske markeder steget voldsomt, hvilket vil udfordrer de danske industrivirksomheders eksportmuligheder.

Modvinden til dansk økonomi fra krigen i Ukraine sker dog på et tidspunkt, hvor opsvinget er stærkt. Der er i øjeblikket ikke mangel på efterspørgsel i dansk økonomi, hvorimod udbuddet af både materialer og arbejdskraft er en klar begrænsning. Det gælder særligt i store dele af industrien. Det er derfor i udgangspunkt ikke vores forventning, at krigen i Ukraine vil udløse et nyt stort fald i industriproduktionen. Men industrien vil ikke gå ram forbi, og vi må derfor berede os dele af industrien herhjemme vil blive presset i den kommende tid.

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil