Gemt

Kommentar: Finansministeriet forventer fortsat vækst i dansk økonomi

12. maj 2022

Finansministeriet forventer i den nye Økonomiske Redegørelse en BNP-vækst på 3,4% i år. Det er bestemt en positiv prognose, der giver grund til at drage en lettelsens suk.

 

Selv om der er udsigt til en ret tydelig opbremsning i den økonomisk vækst i år, så er vi milevidt fra det hårde risikoscenarie som Finansministeriet ellers så som en mulighed tilbage i slutningen af marts.

Det er bestemt en prognose som vi er enige. De hårde økonomiske nøgletal har generelt udviklet sig fornuftigt efter Ruslands invasion af Ukraine. Beskæftigelsen steg med hele 9.000 personer i marts og manglen på arbejdskraft ligger fortsat fastlåst på et ekstraordinært højt niveau. Der er dertil klare tegn på, at forbruget fortsat udvikle sig forholdsvist stabilt på trods af det abrupte fald i forbrugertilliden. Der er bestemt ikke tegn på at dansk økonomi er blevet ramt af et nyt større tilbageslag.

Når det er sagt, så dækker prognosen over en ret tydelig opbremsning i den økonomisk vækst i forhold til 2021. En BNP-vækst på 3,4% i år dækker over en forholdsvis svag kvartalsvækst igennem året på ca. 0,1%. Den på papiret høje vækst i på 3,4% skyldes i høj grad at BNP-væksten i slutningen af 2021 var ekstraordinært højt. Det viser med al tydelighed, at den høje inflation, øget usikkerhed og svagere vækst på vores eksportmarkeder udløse en mærkbar vækstopbremsning i år.

Vi kan dertil endnu ikke helt afskrive risikoen for et nyt tilbageslag som følge af krigen i Ukraine desværre ikke afskrives. En potentielle afbrydelse af handlen med gas fra Rusland udgør således en væsentlig risiko for vækstprognosen. I et sådan scenarie vil væksten i år kun lyde på 2%. Det er et voldsomt negativt scenarier, der vil byde på en betydelige negativ kvartalsvækst igennem 2022.

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil