Gemt

Kommentar: Rekordmange nyopslåede ledige stillinger i april

12. maj 2022

Netop offentliggjorte tal fra jobindsats viser, at der var 32.600 nyopslåede stillinger i april. Det et bemærkelsesværdigt højt niveau, da vi aldrig tidligere i statistikkens historie har set et så højt antal nyopslåede stillinger i april måned.

 

Det viser med al tydelighed, at der fortsat er meget høj aktivitet på arbejdsmarkedet på trods af den høje inflation, stigende renter og krigen i Ukraine. Dertil spiller det også en rolle, at turismeerhvervene står over for højsæsonen, hvor der er et stort behov for ny arbejdskraft.

Det meget høje antal nyopslåede stillinger går desværre hånd i hånd med en fortsat udpræget mangel på arbejdskraft. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at omkring 40% af virksomhederne inden for både detailhandlen, byggeriet og serviceerhvervene oplevede mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning i april.

Vi har derfor også en reel bekymring for, at manglen på arbejdskraft vil hæmme den økonomiske aktivitet mærkbart hen over sommeren. Det gælder særligt i turismeerhververne, der nu skal ud og rekruttere arbejdskraft i et betydeligt omfang. Det er mildt sagt ærgerligt, da store dele af turisterhvervene fortsat er presset efter en vinterperiode med høj smitte og restriktioner.

Ser vi fremad, så håber vi meget på at manglen på arbejdskraft bløder op. Alternativt er der en reel risiko for alvorlige flaskehalsproblemer på dele af arbejdsmarkedet. Den økonomiske modvind fra krigen i Ukraine kombineret med nedskaleringen af testindsatsen bør alt andet lige tage noget af trykket af arbejdsmarkedet. Men udviklingen bør følges ekstremt tæt. Der er i øjeblikket en betydelig risiko for, at dansk økonomi bliver skubbet ud i en alvorlig løn- og prisspiral, der ender med at afspore opsvinget.

Det er derfor også yderst vigtigt, at politikerne fortsat har fokus på hurtigtvirkende reformer, der løfter arbejdsudbuddet i den private sektor. Mest oplagt bør der lukkes op for mere udenlandsk arbejdskraft uden for EU og en reduktion i den offentlige beskæftigelse.

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil