Gemt

Kontrolkampagne om mærkning af fødevarer

31. maj 2022

Fødevarestyrelsen starter i juni en kampagne, hvor de vil kontrollere færdigpakkede fødevarer hos engros- og detailvirksomheder, der har ansvar for mærkning af fødevarerne, dvs. producenter og importører af færdigpakkede fødevarer.

 

Formålet med kampagnen er at kontrollere, om færdigpakkede fødevarer er korrekt mærket med de krævede mærkningsoplysninger. En korrekt mærkning skal hjælpe forbrugere til at træffe et oplyst valg samt sikre, at de ikke vildledes.

Hvad bliver kontrolleret?
Fødevarestyrelsen vil kontrollere, om mærkningsoplysningerne er til stede og udformet i overensstemmelse med reglerne. Det er primært artikel 9 i mærkningsforordningen, der vil blive kontrolleret, herunder:

 • Varebetegnelse (om fødevarernes varebetegnelse er tilstrækkeligt beskrivende eller om den fremstår vildledende).
 • Ingrediensliste (om ingredienslisten er korrekt).
 • Allergener (om indholdet af allergener er angivet korrekt, fx med fremhævning).
 • Mængdeangivelse og nettomængde.
 • Holdbarhed (om holdbarhedsangivelsen er angivet korrekt).
 • Evt. særlige opbevarings- eller anvendelsesforskrifter.
 • Kontaktoplysninger.
 • Brugsanvisning (hvis relevant).
 • Alkoholindhold (hvis relevant).
 • Sproget i næringsdeklarationen
 • Læsbarhed/skriftstørrelse (om skiften er tydelig, og trykstørrelse ikke for lille).
 • Mærkningssprog (om mærkningen er på dansk).

Hvem bliver kontrolleret?
Detail- og engrosvirksomheder samt importører med ansvar for mærkningen, kan få besøg fra Fødevarestyrelsen. Kæder med kædekontrol kan få kampagnebesøg, både på hovedkontoret og i de enkelte butikker. Fødevarestyrelsens kontroller i kampagnen vil som udgangspunkt ikke omfatte onlinehandel, restauranter og spisesteder samt ikke-færdigpakkede fødevarer.

Hvad er færdigpakkede fødevarer?
En fødevare betragtes som værende færdigpakket, når den før og uden direkte sammenhæng med salg er indesluttet i en indpakning, der er bestemt til at brydes af forbrugeren eller storkøkkenet. Det betyder, at indpakningen skal have fundet sted, før nogen har bestemt sig for at anskaffe sig produktet.

Læs nærmere om definition for færdigpakkede fødevarer og se eksempler i kapitel 5 i Mærkningsvejledningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Læs mere om Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer? på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Læs reglerne i forordning 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne.

Kontakt

Handel

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer
Handel

Krestine Greve

Chefkonsulent