Gemt

Novel food – tre nye kortfilm fra Fødevarestyrelsen

31. maj 2022

Tre film fra Fødevarestyrelsen forklarer på 3 minutter hvad en novel food er, hvordan man vurderer, om en fødevare er en novel food, og hvordan man får godkendt en novel food i EU. Læs mere om novel food her.

 

En såkaldt novel food er en ny fødevare, der ikke har været spist i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997. Datoen markerer den dag, hvor den første EU-forordning om novel food trådte i kraft. Fødevarer og fødevareingredienser, der ikke er blev spist i nævneværdigt omfang i EU før denne dato betragtes altså som en novel food, og skal igennem en omfattende godkendelsesprocedure, før den må markedsføres i EU.

Når en novel food godkendes i EU, fastsættes der samtidig anvendelsesbetingelser og supplerende specifikke mærkningskrav gældende for den. De godkendte novel food tilføjes EU-listen over nye fødevarer i forordning 2017/2470.

Se EU-listen over nye fødevarer i forordning 2017/2470 på EU-Lex.

Hvilke fødevarer er novel food?
Fødevarer, der betragtes som novel food kan fx være insekter, nye dele af en plante, eller fødevarer produceret ved hjælp af nye teknologier og produktionsprocesser.

Traditionelle fødevarer fra lande uden for EU, som måske har en langvarig sikker anvendelse som fødevare i et tredjeland, skal også godkendes før markedsføring i EU, men godkendelsesproceduren er mere simpel, og tager kortere tid.

Vejledning og tre nye film
Det er ikke altid let at fastslå, om en fødevare er en novel food. Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning, som henvender sig til virksomheder, der ønsker at markedsføre en ny fødevare, men som er i tvivl om, hvorvidt det er en novel food.

Se Vejledning om novel food på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Som en hjælp til bedre at forstå det komplekse område, har Fødevarestyrelsen lavet 3 nye kortfilm om novel food, som hver varer ca. 3 minutter:

  • Hvad er en novel food? – filmen forklarer hvad en novel food er.
  • Undersøg om du har en novel food – filmen hjælper gennem 4 trin med at opklare om man har en novel food.
  • Få din novel food godkendt - filmen giver et overblik over hvordan man får en novel food godkendt.

Læs mere om novel food og se de 3 nye film på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Handel

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer
Handel

Krestine Greve

Chefkonsulent