;
Gemt

Rådgivningsudvalget har fokus på diversitet

I Dansk Erhverv er vi overbeviste om, at diversitet i erhvervslivet giver god mening – og når det lykkes, kan det ses og mærkes på virksomhedernes bundlinje. Med dette for øje nedsatte Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg i maj 2021 en arbejdsgruppe med det formål at finde mulige veje til øget ligestilling mellem kønnene i rådgiverbranchen. Arbejdet er del af udvalgets bredere fokus på tiltrækning, udvikling og fastholdelse af talent og har mundet ud i tre konkrete anbefalinger.

Nyhed

08. maj 2022

Mange rådgivningsvirksomheder arbejder allerede i dag for at styrke diversitet og ligestilling. Vi oplever på tværs af branchen – både blandt store og små virksomheder – en stærk trend i forhold til at udvikle nye politikker og rammevilkår om alt fra delt barsel til øget fleksibilitet i arbejdslivet. Denne walk-the-talk mentalitet ses tydeligt i de cases, vi fremhæver i vores nyhedsbreve – senest i dette nummer om Delegate og sidste nummer om Gorrissen Federspiel.

Det er imidlertid også klart, at vi har at gøre med samfundsudfordringer, der på mange måder er større end de enkelte brancher. Al forskning og analyser viser, at Danmark har et kønsopdelt arbejdsmarked, hvor kvinder er underrepræsenterede på uddannelser med høj dimmitendløn og overrepræsenterede på uddannelser med overledighed. Samtidig viser tallene, at kvinder er underrepræsenterede i ledende stillinger og i højere grad arbejder på nedsat tid, mens børnene er små.

Det er ikke overraskende, at de strukturer manifesterer sig i rådgiverbranchen. Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse blandt vores rådgivningsmedlemmer peger på, at der også her er behov for holdningsmæssig bearbejdning og udvikling.

Tallene viser at:

• 32% mener, at mænd favoriseres, når der skal rekrutteres til direktioner.
• 47% mener, at det er noget i forretningsmodellen, der favoriserer mændene, mens 44% peger på, at det er kulturen i branchen.
• 45% mener, at der er brug for, at branchen gør mere for at sikre lige muligheder mellem kønnene.
• 26% har sat konkrete målsætninger for kønsdiversitet i direktionen.

Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet anbefalinger, som netop er blevet diskuteret på Rådgivningsudvalgets seneste møde.

Vi har i den grad fokus på walk-the-talk og Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg har afsat 2022 til at arbejde målrettet med talentdagsordenen, hvor der netop er fokus på at opbygge stærke talentmiljøer i rådgiverbranchen – undgå bias og dermed styrke diversiteten.

Branchen har et stort ansvar selv. Men forandringerne i rådgiverbranchen skal understøttes af reelle forandringer i det kønsopdelte arbejdsmarked. Og her har politikerne et stort ansvar.
Vi har brug for at udvide talentpuljen i Danmark. Derfor er det det helt nødvendigt, at vi satser tidligere på de unge. Diversitet starter i folkeskolen, og derfor skal de langsigtede konsekvenser ved tidlige uddannelses- og karrierevalg i samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner tydeliggøres.

Erhvervslivet generelt skal være bedre til at samarbejde med uddannelsesinstitutioner om evidens- og case-baseret oplysning om konsekvenserne af forskellige uddannelsesvalg (jobsikkerhed, jobfunktioner, livstidsløn etc.), herunder med fokus på veje til rådgiverbranchen.

Derudover er det nødvendigt, at politikerne tager et opgør med ideologisk modstand mod konkrete tiltag. Det skal være nemmere at være familie. Også karrierefamilie. Derfor skal serviceordningerne styrkes, så der bliver bedre muligheder for at få børnepasning og rengøring. Det kan f.eks. gøres ved at skabe en bedre incitamentsstruktur via bruttolønsordning til hjælp på hjemmefronten.

Kontakt

Rådgivere

Louise Riisgaard

Markedschef
Medarbejderprofil