Gemt

Revideret vejledning: Anmeldelse af Covid-19 som arbejdsskade

25. maj 2022

Nu anbefales det som udgangspunkt kun at anmelde Covid-19 som arbejdsskade i helt særlige tilfælde. Dermed genoprettes arbejdsgivers retssikkerhed.

 

Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har indtil nu vurderet, at arbejdsgiver skal anmelde alle sager om Covid-19-smitte, hvis det er sandsynligt, at den ansatte er blevet smittet med covid-19 på arbejdet.

Det betyder, at arbejdsgiverne har været pålagt at anmelde smitte med Covid-19 som en arbejdsulykke, hvis der er en formodning om, at smitten er sket på arbejdspladsen, og i øvrigt er anmeldepligtig efter arbejdsskadesikringslovens øvrige betingelser.

Dette har været kritiseret af Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv, fordi risikoen for smitte på arbejdspladsen ikke er større end uden for arbejdspladsen, og fordi det i langt de fleste tilfælde ikke vil være muligt at påvise, at smitten er sket på arbejdspladsen og skyldes arbejdet. Hertil kommer, at covid-19 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og alle restriktioner er ophævet.

Nu ændres vejledningen, således, at det pr. 1. februar 2022 som udgangspunkt kun vil være arbejdsgivers pligt at anmelde covid-19-smitte i helt særlige tilfælde, fx hvis tilskadekomne får senfølger efter i udstrakt grad at have arbejdet med covid-patienter og stort set ikke har haft kontakt med andre i fritiden.

Du kan læse mere om, hvornår ulykker skal anmeldes som en arbejdsskade her.

Du kan læse den reviderede vejledning her.

Kontakt

Arbejdsmiljø

Julie Lindegaard Lønstrup

Arbejdsmiljøkonsulent