Gemt

Sundhedsaftale med mange gode elementer

20. maj 2022

Den netop indgåede aftale på sundhedsområdet bliver taget positivt imod af erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der dog minder om, at det er vigtigt, at mange af de kommende løsninger udvikles i samarbejde med private aktører.

 

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om fremtidens sundhedsområde. Overordnet set er det i Dansk Erhvervs optik særligt positivt med fokus på kronikere, digitalisering og en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, så der sikres en ensartet kvalitet i hele landet.

”Vi står over for store udfordringer i det danske sundhedsvæsen, fordi der kommer flere ældre og kronikere i de kommende år. Her er det helt rigtigt med fokus på hjemmebehandling, digitalisering og hjemmemonitorering. Vi har gode erfaringer fra corona-tiden, som vi skal arbejde videre med. Særligt er det vigtigt, at mange af de løsninger, som nu præsenteres, udvikles i samarbejde med private aktører. Dette gælder ikke mindst hele udviklingen af de kommende nærhospitaler, hvor de private står klar til at bidrage med løsninger og drift,” siger Katrina Feilberg Schouenborg.

Brug af sundhedsdata skal øges
Katrina Feilberg Schouenborg understreger vigtigheden af fokus på sagsbehandlingstider til forskning og brug af sundhedsdata.

”Der har længe været for lange sagsbehandlingstider og uens fortolkninger af lovgivningen. Derfor er det glædeligt at der nu sættes ind her.  Og så skal vi simpelthen blive bedre til at bruge data til kvalitetsudvikling af indsatser i det nære sundhedsvæsen og deling af data på tværs af sektorer. Det vil gavne alle parter i sundhedsvæsenet. Her er der et meget stort forbedringspotentiale,” siger Katrina Feilberg Schouenborg.

Dansk Erhverv kvitterer desuden for fokus på lægedækning og de indsatser, der er for at skaffe læger, omend Dansk Erhverv havde gerne set, at man havde fastholdt den eksisterende lovgivning, hvor der er et udbudskrav, hvis et ydernummer ikke kan besættes af en praktiserende læge.

”Vi er dog glade for, at det nu er sikret, at regionsklinikker ikke er for tid og evighed, såfremt en praktiserende læge ønsker at overtage behandlingen af patienterne”, siger Katrina Feilberg Schouenborg.

 

For yderligere kontakt Katrina Feilberg Schouenborg på telefon 60101018.

Kontakt

Sundhed og Life Science

Katrina Feilberg Schouenborg

Markedschef
Medarbejderprofil