Gemt

Digitaliseringen er ét blandt mange midler

Nyhed

17. marts 2022

Martin Præstegaard, viceadm. direktør og finansdirektør i ATP og medlem af Velfærdsrådet, fortæller om sit syn på fremtidens velfærdsudfordringer.

 

Hvorfor mener du, at der er brug for Velfærdsrådet?
Fordi velfærdsstaten står over for nogle udfordringer, der trækker i hver sin retning.

På den ene side bliver vi flere ældre, og i takt med at velstanden stiger, så vokser borgernes forventninger til velfærdsydelserne.

På den anden side, så bliver den offentlige økonomi mere presset, fordi vi bliver færre i den arbejdsdygtige alder og dermed færre til at betale skat relativt set i forhold til antallet, der er gået på pension.

Derfor er vi som samfund nødt til at begynde at tænke over, hvordan vi vil løse velfærdsstatens udfordringer. En del af løsningen er et godt samspil mellem den private og offentlige sektor.

Har du nogle bud på kort- eller langsigtede løsninger, som du tager med i Velfærdsrådet?
Der kan være mange forskellige bud på hvilke løsninger, der virker og er acceptable. Jeg tror vi skal gøre mange forskellige ting samtidig.

Der er ingen tvivl om, at øget digitalisering af flere dele af samfundet er ét af de midler, vi skal gøre brug af. Vi skal frigøre arbejdskraft ved at automatisere og digitalisere, så det, vi før anvendte mandetimer på, nu kan klares ved hjælp af ”maskiner”.

I bund og grund er det jo blot at fortsætte den udvikling, der har fundet sted i det meste af historien, hvor der har skullet færre og færre mennesker til at frembringe givne produkter. Se bare udviklingen i landbruget igennem historien, hvor relativt få mennesker i dag kan producere store mængder fødevarer, som der tidligere skulle mange medarbejdere til at frembringe.  

Det gode er, at vi bliver hjulpet på vej af den teknologiske udvikling, som giver en række nye muligheder – og som gør det muligt at accelerere denne udvikling. Blandt andet i forhold til at frigive ressourcer til de job, hvor der er størst behov for menneskelig kontakt.

I ATP har vi stort fokus på digitalisering. Et konkret eksempel er, at folk, der ringer til ATP, kan komme til at tale med en robot om de spørgsmål, som vi ved, at de højst sandsynligt har. På den måde effektiviserer vi forretningen og frigiver medarbejdere til andre sektorer, hvor det er menneskeligt ønskeligt, at borgerne ikke betjenes af robotter.

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Anna-Katrine Romer Vingtoft

Projektchef
Medarbejderprofil
Oplevelse & Velfærd

Troels Yde Toftdahl

Velfærdspolitisk chef
Oplevelse & Velfærd

Mette Feifer

Markedsdirektør
Medarbejderprofil