; ;
Gemt

Above & Beyond Group og Dansk Erhverv lancerer Diversitetspagten på international kvindedag

08. marts 2022

Der skal skabes bedre vilkår for at få flere kvinder ind i toppen af dansk erhvervsliv samtidig med, at vi skal understøtte arbejdet for en bredere diversitet.

Det er baggrunden og formålet med Diversitetspagten, som erhvervsorganisationen Dansk Erhverv og konsulenthuset Above & Beyond Group lancerer i dag den 8. marts, på den internationale kvindedag.


Det går for langsomt med at sikre en mere lige repræsentation af køn i ledelseslagene hos danske virksomheder. Derfor går Dansk Erhverv og Above & Beyond Group nu sammen for at styrke arbejdet med diversitet og inklusion hos danske virksomheder. Med Diversitetspagten forpligter danske virksomheder sig nu til at arbejde for forandring lokalt i virksomheden og for forbedring af de rammevilkår, som påvirker arbejdet med diversitet og inklusion.

”Der er vist ingen, der kan være i tvivl om, at Danmark har brug for mere diversitet i erhvervslivet, på ledelsesgangene og i bestyrelserne. Udfordringen er ikke kun begrænset til kønsdiversitet, men inkluderer også diversitet i form af alder, nationalitet og etnicitet. Sammen med Dansk Erhverv bygger vi videre på The Diversity Council CEO Pledge fra juni 2020 og inviterer alle virksomheder og organisationer i Danmark til at forpligte sig til fælles handling,” siger Tine Arentsen Willumsen, administrerende direktør i konsulenthuset Above & Beyond Group, der er specialiseret i ligestilling, diversitet og inklusion og som også står bag erhvervsalliancen Diversity Council, og fortsætter:

”Lige så vigtigt er det, at alle virksomhederne i Diversitetspagten står bag 15 konkrete politiske anbefalinger, da manglen på ligestilling, diversitet og inklusion i danske virksomheder ikke kun er virksomhedernes ansvar, men også peger tilbage på nogle strukturelle udfordringer i samfundet, der fordrer politiske handling.”

Fra venstre til højre: Martin André Dittmer, Managing Partner, Gorrissen Federspiel, Tine Arentsen Willumsen, CEO, Above & Beyond Group & Founder of The Diversity Council, Karen Frøsig, Adm. direktør, Sydbank, Brian Mikkelsen, Adm. direktør, Dansk Erhverv, Jan C. Olsen, CEO og Managing Partner Assurance, EY Denmark, Emma Hopkins, Storbritanniens ambassadør i Danmark, Kathrine Forsberg, Adm. direktør, Atea Danmark og Rushy Rashid, journalist og partner, Hudson Nordic.

Motivation og inspiration
I Dansk Erhverv glæder man sig over at være med til at føre banneret for Diversitetspagten.

”Det handler om motivation og inspiration. Motivationen er der. Danske virksomheder har længe været dybt engageret i at sikre en mere ligelig kønsfordeling i deres ledelseslag. Med Diversitetspagten forpligtiger de pågældende virksomheder sig til at følge fem konkrete transformationsprincipper og til at vise opbakning til de 15 politiske anbefalinger, der hver for sig bidrager til understøtte arbejdet for mere diversitet og som samlet vil give en markant og stærk effekt på tværs af dansk erhvervsliv” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Brian Mikkelsen og Tine Arentsen Willumsen understreger, at kønsdiversitet er et område, hvor Danmark sakker agterud i forhold til nogle af de lande vi normalt sammenligner os med. Der er derfor behov for at skabe en ny forpligtende ramme for arbejdet med diversitet i danske virksomheder og organisationer. Ellers går Danmark og dansk erhvervsliv glip af talent, innovation, konkurrencekraft og velfærd.

"Hvis vi kan løfte samlet og på tværs af politiske og private aktører, så vil dansk erhvervsliv øge muligheden markant for at lykkes med denne udfordring” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Læs mere om Diversitetspagten her.

Læs mere om de 5 transformationsprincipper her.

  • Målbarhedsprincippet
  • Inklusionsprincippet
  • Fødekædeprincippet
  • Rollemodelprincippet
  • Bestyrelsesprincippet


Læs mere om Diversitetspagtens 15 anbefalinger her.

15 anbefalinger – inddelt i 3 overordnede områder

  • Et kønsopdelt uddannelsesvalg og arbejdsmarked
  • Et familie- og arbejdsliv i balance
  • Danmark som et internationalt arbejdsmarked med rum til forskellighed


For yderligere kontakt Lars Ohlsen, pressechef i Dansk Erhverv, på telefon 41870818 eller Tine Arentsen Willumsen, CEO i Above & Beyond Group på telefon 61286754.