; ;
Gemt

EU-pakke godt skridt mod mere bæredygtige produkter

30. marts 2022

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort sin pakke for cirkulær økonomi. Dansk Erhverv ser gode takter i pakken. Vigtigt er det dog, at pakken ikke udvandes af nationale særregler under de kommende forhandlinger.

 

Den pakke af initiativer for cirkulær økonomi og mere bæredygtige produkter, som EU-Kommissionen i dag har lagt frem, mener Dansk Erhverv rummer flere fornuftige forslag.

”Dansk Erhverv deler visionen i kommissionens plan for en cirkulær økonomi og hilser en sammenhængende plan for bæredygtige produkter og forbrug velkommen. Det er vigtigt, at vi udvikler harmoniserede løsninger til EU-landene, så virksomhedernes grønne omstilling ikke bliver unødigt hindret af forskellige nationale krav,” siger Andreas Hastrup Clemmensen, politisk konsulent på området for cirkulær økonomi i Dansk Erhverv.

Væsentlige elementer i pakken er blandt andet en tekstilstrategi og det såkaldte Sustainable Product Initiative, hvor der blandt andet er et øget fokus på digitalisering af produktinformation, grønne offentlige indkøb og ecodesignkriterier.

”Set med Dansk Erhvervs briller er der gode takter i, at der er fokus på digitalisering og grønne offentlige indkøb som redskaber til at fremme cirkulær økonomi. Det er også fornuftigt, at man gennem ecodesign-kriterier vil skabe produkter, der kan leve meget længere, så længe det sker gennem fælles EU-regler, og at man starter, der hvor miljøbelastningen og det økonomiske potentiale er størst. Her er det dog vigtigt at have fokus på producenternes rolle i at designe produkter bæredygtigt,” siger Andreas Hastrup Clemmensen.

Det vigtige fokus for Dansk Erhverv bliver i den videre proces stadig at arbejde for, at reglerne bliver ensartede for hele EU samt at sikre en tæt dialog med erhvervslivets aktører. Nationale særregler og hensyn vil ikke gavne hverken bæredygtighed eller erhvervslivet.

”Det er vigtigt at erhvervslivet bliver inddraget tæt i udarbejdelsen af ecodesign-kriterier og produktkrav. For at kunne udarbejde produktkrav der gør en forskel, skal erhvervslivets produktnære viden og erfaring bringes i spil. Det er en forudsætning for at finde løsninger, der rent faktisk kan implementeres og omsættes i produktionen og detailhandlen, til gavn for de danske og europæiske borgere,” siger Andreas Hastrup Clemmensen.

 

Kontakt

Klima, energi og miljø

Andreas Hastrup Clemmensen

Chefkonsulent