Gemt

Velfærdsrådet skal turde at prioritere fremtidens velfærdsudfordringer

22. marts 2022

Eik Møller er kommunaldirektør i Ballerup Kommune og medlem af Velfærdsrådet, der er en alliance nedsat af Dansk Erhverv mellem offentlige, private og civile aktører, der i fællesskab skal tegne fremtidens velfærdssamfund og komme med løsningsforslag på velfærdssamfundets store udfordringer. Ifølge Eik Møller kan ingen aktører løfte opgaven alene.

 

Hvorfor mener du, at der er brug for Velfærdsrådet?
Vi står overfor nogle store samfundsmæssige udfordringer, der står i kø for at blive løst, men som ingen aktører kan løfte alene. Derfor bør offentlige og private aktører tage et fælles ansvar for at løse udfordringerne bedst muligt sammen.

Velfærdsrådet er en mulighed for, at offentlige og private aktører kan drøfte, hvad der er på spil, og for at høre hinandens take på situationen.

Velfærdsrådet skal turde at prioritere udfordringerne og at udpege, hvilke områder der først bør kigges på. Ellers ender vores arbejde som én blandt mange rapporter.

Hvad ser du som de største udfordringer på velfærdsområdet nu og i fremtiden?
De tre vigtigste udfordringer i den kommende år er klimaet, mangel på arbejdskraft, og at flere og flere børn og unge får stillet en psykiatrisk diagnose.

Personligt er jeg især bekymret over den stigende andel af børn og unge, der får stillet diagnoser, for kommunerne har ikke penge til finansieringen, og det er de borgere, der fremadrettet skal være med til at finansiere velfærdssamfundet. Hvordan får vi vendt udviklingen bedst muligt? Det spørgsmål er vi nødt til at adressere i Velfærdsrådet.

Grundlæggende handler det om, at alle velfærdsopgaver skal løses bedre og mere effektivt, og det kan offentlige og private aktører bedst gøre i fællesskab.

Men vi er nødt til at fordele risikoen imellem os. Som kommunaldirektør oplever jeg ofte, at private aktører er interesserede i at indgå offentlig-privat samarbejde, hvilket er positivt, men tit går der ”juristeri” i den, når vi skal indgå kontrakt – for hvem er ansvarlig, hvis noget går galt? Risikoen kan ikke kun ligge hos det offentlige.

Har du nogle bud på kort- eller langsigtede løsninger, som du tager med i Velfærdsrådet?
Jeg vil ikke komme med løsningsforslag på forhånd, men i stedet give Velfærdsrådet mulighed for at arbejde sig ind i sine dagsordener. Det er vigtigt, at rådet kan diskutere og italesætte forskellige problemstillinger, og at medlemmerne får mulighed for at komme med bud på løsninger.

Vi skal tillade os at tro på, at der kommer en bedre løsning ned ad vejen.

I den offentlige sektor kan vi blive bedre til at beskrive problemstillinger uden at vi også hver gang definerer hvordan løsningen skal se ud. Det vil gøre det nemmere at samarbejde med os. Tilsvarende skal private aktører være mere risikovillige, når de indgår samarbejde med offentlige aktører.

Alt dette for at sige, at vi som samfund skal øve os i at skabe nogle bedre samarbejdsrelationer mellem offentlige og private aktører, så vi arbejder med samme mål for øje – at løse velfærdssamfundets vigtigste udfordringer.

Kontakt

Direktions- & Strategisekretariatet

Anna-Katrine Romer Vingtoft

Strategi- og transformationschef
Medarbejderprofil
Sundhed, velfærd & oplevelse

Mette Feifer

Vicedirektør
Medarbejderprofil