Gemt

Vi skal styrke det offentlig-private samarbejde og aktivere civilsamfundet

14. marts 2022

Torben Möger Pedersen, medlem af Velfærdsrådet og adm. direktør i PensionDanmark, fortæller om sit syn på fremtidens velfærdsudfordringer.

 

Hvorfor mener du, at der er brug for Velfærdsrådet?
Velfærdssamfundet står over for nogle store udfordringer i de kommende årtier, hvor vi bliver væsentlig flere ældre, mens befolkningens forventninger til kvaliteten af velfærdsydelserne samtidig er voksende. Det giver et mismatch mellem borgernes forventninger og det offentliges mulighed for at levere.

Hvis vi skal løse de udfordringer, så er der behov for et styrket samarbejde mellem det offentlige, det private og civilsamfundet.

Hvad ser du som de største udfordringer på velfærdsområdet nu og fremadrettet?
Demografien gør, at den måde, vi hidtil har tænk på velfærd, ikke er holdbar. Vi er i en situation, hvor vi er løbet ind i arbejdskraftmangel. Derfor er det ikke en løsning bare at ansætte flere medarbejdere til at levere velfærdsydelserne.

Har du nogle bud på kort- eller langsigtede løsninger, som du tager med i Velfærdsrådet?
Løsningen indeholder mindst tre elementer.

Det første er, at vi skal se fordomsfrit på arbejdsfordelingen mellem det offentlige og det private.

Vi har bevæget os fra velfærdssamfund version 1.0, hvor velfærdsydelserne var finansieret via skatterne, til version 2.0, hvor vi ser en blanding af skatte- og privatfinansierede løsninger.

I løbet af de seneste 25 år har vi fx med stor succes opbygget arbejdsmarkedspensionerne som et privat og opspaingsbaseret supplement til folkepensionen. Det betyder, at alle pensionister får en fornuftig levestandard, og at vi som et af de få lande i verden har afskaffet risikoen for at have fattige ældre. Denne model – hvor arbejdsmarkedets parter via overenskomstaftaler finder finansiering – er i fuld gang med at blive rullet ud inden for sundhed og forebyggelse, efteruddannelse og snart også ældreservice. 

Et andet eksempel på et velfungerende offentlig-privat samarbejde er en aftale indgået mellem PensionDanmark og Herlev Kommune om etablering af et nyt ældrecenter. PensionDanmark bygger og ejer bygningen og står for vedligeholdelsen, mens det er kommunens medarbejdere, der på ældrecentret står for at passe og drage omsorg for de ældre.

Tilsvarende har PensionDanmark indgået et samarbejde med Diakonissestiftelsen, hvor kommuner kan få bygget og driftet friplejehjem uden at belaste de kommunale anlægsbudgetter. PensionDanmark finansierer byggeriet, mens Diakonissestiftelsen varetager plejen. 

Det andet element er, at vi skal have en gennemgribende effektivisering og digitalisering af den offentlige sektor, så vi kan frigøre medarbejdere til det, der er vigtigst i omsorgsfagene – den empatiske samtale. PensionDanmark har gode erfaringer, som vi gerne deler med det offentlige. Alene udrulning af robotocis i vores medlemsadministration har sparet 130 årsværk, så vores medarbejdere kan koncentrere sig om det, de er bedst til: den empatiske samtale med det medlem, der har brug for det.

Det tredje element er, at vi skal mobilisere ressourcerne i civilsamfundet.

Der er mange raske borgere, der har forladt arbejdsmarkedet, men som sagtens kan hjælpe som en ekstra hånd som besøgsven i ældreplejen eller som den, der læser historier eller er med til at gå tur i daginstitutionerne.

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Anna-Katrine Romer Vingtoft

Projektchef
Medarbejderprofil
Oplevelse & Velfærd

Troels Yde Toftdahl

Velfærdspolitisk chef
Oplevelse & Velfærd

Mette Feifer

Markedsdirektør
Medarbejderprofil