Gemt

Vindere af Niels Brock og Dansk Erhverv Talentpris

17. marts 2022

Igen i år dystede de dygtigste elever på Niels Brocks fem gymnasier om at vinde Dansk Erhverv og Niels Brock Fondens Talentpris.

Talentprisen blev oprettet i 2019 og gives til en studiegruppe på hver af Niels Brocks fem gymnasier, der har løst Talent-casen med afsæt i områderne ”handel og økonomi, etik og digitalisering”.

Eleverne arbejdede med en aktuel problemstilling for udvalgte Dansk Erhverv medlemsvirksomheder. I år deltog Cencuum, Kræftens bekæmpelse, Zoologisk Have København, Spejder sport og Sportmaster som virksomhedscases. Med prisen følger 25.000 kr. til hver gruppe.

Prisuddelingen foregik, som noget nyt i år, på Børsen, umiddelbart efter at eleverne havde fremlagt deres opgaver ude på skolerne. Arrangementet blev indledt med en kort tale fra fonden, efterfulgt af overrækkelse af beviser til de fem vindergrupper. Slutvis blev der afholdt en reception, hvor eleverne blev fejret.

 

På Det Internationale Gymnasium vandt Jakob Hansen, Kristian Erlandsen og Martin Laursen med deres opgave om Kræftens Bekæmpelse,

Maja Maar Outzen, HR- & Organisationsudviklingschef i Kræftens Bekæmpelse udtaler:

”Det har været en god mulighed, for os som organisation at få de unges syn på Kræftens Bekæmpelse. Det har været en kæmpe fornøjelse og vi har været meget imponeret af de unges løsningsforslag til hvordan vi kan række ud til flere unge.”

På JTP6 vandt Jeppe Wrede og Freja Magnussen med deres opgave om Zoologisk Have København.

På Innovationsgymnasiet vandt Alfred Møller Mikkelstrup, Cecilie Jørgensen, Oscar Emil Tommerup og Villads Leth Larsen med deres opgave om Censuum.

På Nørre Voldgade vandt Cecilie Spangsberg, Nora Zoutane og Silja Tøttrup Impgaard med deres opgave om Spejder Sport.

På EUX-gymnasiet vandt Victor Terkel Knifström Majgaard, Isak Hviid og Matthias Høgsted med deres opgave om Sportmaster.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Rikke Alberte Scheel Sinding

Uddannelsespolitisk konsulent