; ;
Gemt

Allersidste frist 30. november: Tusindvis mangler stadig at indberette coronakompensation

15. november 2022

Hvis ikke virksomheder senest 30. november har foretaget slutafregning for deres kompensation i forbindelse med corona til Erhvervsstyrelsen, skal hele kompensationsbeløbet tilbagebetales. 

VIGTIGE INFORMATIONER I DETTE, SÆRLIGT: 

  • Overhold fristen 
  • Læs afsnittet om samspil mellem fase 1 og 2 grundigt
  • TF 3.1 – vær OBS på rækkefølgen i indberetningen 

 
Alle virksomheder, der har modtaget kompensation i perioden sommer 2020 til forår 2022 og endnu ikke har indberettet til slutafregning, skal slutafregne senest 30. november 2022, og der er ingen mulighed for udsættelse, da fristen er indskrevet i bekendtgørelsen. 

Fristen 30. november er absolut sidste frist for at indberette til slutafregning for følgende kompensationsordninger: 

  • Kompensation for faste omkostninger i en eller flere perioder mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022 
  • Lønkompensation i en eller flere perioder mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022 
  • Kompensation for tabt omsætning (selvstændige-ordningen) i en eller flere perioder mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022. 

Al slutafregning skal ske på Virk, hvor der også kan læses mere. 

Gennem hele november måned afholder Erhvervsstyrelsen webinarer om slutafregning af de forskellige ordninger, se datoer for webinarerne. 

På nuværende tidspunkt risikerer cirka 15.000 virksomheder, som endnu ikke har slutafregnet at skulle tilbagebetale hele det kompensationsbeløb, de har modtaget efter sommeren 2020 (også selvom det på kroner og øre er det korrekte beløb, virksomheden har modtaget).  

Hvis en virksomhed har remonstreret (klaget) over et tidligere forhold, så skal virksomheden fortsat slutafregne til tiden, og Erhvervsstyrelsen vil vurdere om sagen kan genoptages (med yderligere 60 dage). 

Nedenfor kan du læse om en række særlige opmærksomhedspunkter. 

Slutafregning fase 1 og slutafregning fase 2 – hvordan spiller de sammen? 

Mange virksomheder modtager for tiden afgørelser på deres slutafregning for fase 1, perioden fra marts 2020 til sommeren 2020.  

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at en række virksomheder bliver bedt om at besvare uddybende spørgsmål, indsende yderligere dokumentation mv. vedr. virksomhedens slutafregning for fase 1, og virksomhederne får en svarfrist på tre uger.  

For nogle virksomheder vil denne frist være lige omkring 30. november, dette kan give udfordringer. Skulle dette være tilfældet for din virksomhed, skal du hurtigst muligt orientere Erhvervsstyrelsen om, at I har behov for en fristforlængelse til den yderligere dokumentation/spørgsmål vedr. fase 1, og du vil herefter få yderligere tid til besvarelse af spørgsmål vedr. fase 1. 

Det vigtigt, at du prioriterer fristen for slutafregningen for fase 2, den 30. november, da denne frist ikke kan udskydes.  

Teknisk fejl på Virk – hvad gør du? 

Hvis en virksomhed i forbindelse med indberetning til slutafregning på Virk oplever en teknisk fejl, så som at systemet låser, at man ikke kan trykke på en knap etc., da skal virksomheden hurtigst muligt kontakte Erhvervsstyrelsen og dokumentere problemet med screen dumps. Alle virksomheder har ifølge bekendtgørelsen min. 60 dage til at indberette til slutafregningen. En virksomhed, der har dokumenteret fejl vil få forlænget fristen med 60 dage, når Erhvervsstyrelsen har rettet fejlen.  

Det er vigtigt at pointere, at det kun er en fristforlængelse for den enkelte indberetning, hvor der opleves fejl. Det betyder, at der skal indberettes til fristen 30. november for virksomhedens andre kompensationsordninger og perioder. 

Kompensation for faste omkostninger efter TF 3.1 og lønkompensationsordningen? 

Faktorernes orden er ikke helt ligegyldig, når en virksomhed skal beregne om den er i området for at ramme loftet på de ca. 17 mio. kr. gennem TF 3.1. Hvis virksomheden er i tvivl om, hvor meget der er tilbage til faste omkostninger inden for TF 3.1-ordninge, når der er udbetalt lønkompensation efter TF 3.1, så kan det være hensigtsmæssigt at slutafregne for lønkompensation først. Når virksomheden har indberettet lønkompensationen i Virk., så vil der i virksomhedens sagsresumé, fremgå en oversigt over, hvor meget statsstøtte, der er beregnet for virksomheden i den samlede periode for virksomhedens slutafregning for lønkompensation. De resterende beløb (langt størstedelen af de 17 mio. kr.) vil kunne anvendes på faste omkostninger efter TF 3.1. Skulle det vise sig, at beløbet ikke rækker, da kan virksomheden skifte til TF 3.12. En virksomhed kan opnå maksimal støtte under henholdsvis TF 3.1 og TF 3.12. Der er ingen indbyrdes maksimum mellem de to statsstøttelofter.  

Stedbundne faste omkostninger 

Fristen for at slutafregne for kompensation for stedbundne fasteomkostninger (faste omkostninger light) er den 31. januar 2023. Erhvervsstyrelsen afholder webinarer fra primo december og hen til en uge før fristen ultimo januar, se datoer for webinarerne. 

Ved spørgsmål kontakt gerne Dansk Erhverv. 

Kontakt

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil
Byg, Teknik og Service

Marianne Eltong Gade

Politisk konsulent, sekretariatschef
Medarbejderprofil
Kommunikation & Presse

Liv Østerstrand Rasmussen

Journalist og kommunikationskonsulent