Gemt

Bortvist for privat brug af tjenestebil på gule plader

11. november 2022

En faglig voldgift har for nylig taget stilling til, om en medarbejders private brug af en tjenestebil på gule plader kunne medføre bortvisning af medarbejderen. Den faglige voldgiftsret fandt bortvisningen berettiget.

Sagen kort
Sagen drejede sig om en medarbejder, der var ansat som sikkerhedsvagt. Af virksomhedens personalepolitik fremgik følgende:

”Det er under ingen omstændigheder tilladt medarbejderen at anvende virksomhedens tjenestebiler til privat kørsel. Dette strider mod såvel vores egne regler og retningslinjer som skattelovgivningen. Ligeledes er det ikke tilladt at ryge i tjenestebilerne. Brud på ovennævnte retningslinjer medfører øjeblikkeligt ophør af ansættelsesforholdet.”

Efter afslutningen af en nattevagt forsøgte medarbejderen adskillige gange at komme i telefonisk kontakt med sin kæreste – men forgæves. Da kæresten aftenen før havde givet udtryk for trykken for brystet og åndenød, valgte medarbejderen at køre direkte til kærestens bopæl i tjenestebilen. Undervejs blev tjenestebilen fotograferet i en automatisk fartkontrol, og en uge senere modtog virksomheden en fartbøde.

På baggrund af fartbøden undersøgte virksomheden tjenestebilens sporingssystem og blev derved bekendt med, at medarbejderen havde brugt tjenestebilen til privat kørsel. Medarbejderen blev herefter bortvist med henvisning til virksomhedens regler for brug af tjenestebiler.

Medarbejderen protesterede over bortvisningen og gjorde under sagen gældende, at han var klar over, at kørslen til kæresten ville være et brud på reglerne, men at han blev grebet af følelser over ikke at kunne komme i kontakt med hende, hvorfor han betragtede det som et nødstilfælde.

 Afgørelsen
Dommeren lagde indledningsvist til grund, at medarbejderen var klar over, at den omtalte kørsel var i strid med virksomhedens regler.

Dommeren fandt, at der ikke forelå en nødsituation, som kunne begrunde kørslen, hvorfor bortvisningen var berettiget. Dommeren lagde samtidig vægt på, at privat kørsel i tjenestebilerne kunne have store skattemæssige konsekvenser for virksomheden.

Dommeren bemærkede endvidere, at medarbejderen i tiden op til bortvisningen havde modtaget

påtaler for hans adfærd over for kunder og kolleger. Disse påtaler havde ikke afgørende betydning for, om bortvisningen var berettiget, da de ikke vedrørte brugen af tjenestebilen. Påtalerne måtte dog alligevel indgå i bedømmelsen af bortvisningen, da medarbejderen som følge af de tidligere påtaler burde have været særlig opmærksom på ikke at overtræde virksomhedens regler.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen viser, at hvis en virksomhed har en klar og tydeligt kommunikeret personalepolitik, kan det være berettiget at bortvise en medarbejder, der overtræder reglerne, selvom der ikke er givet en forudgående advarsel.

Endvidere bekræfter afgørelsen, at tidligere påtaler og advarsler – uanset om disse retter sig mod andre forhold – vil kunne tillægges betydning i en bortvisningssag, som angår medarbejderens efterlevelse af virksomhedens interne retningslinjer.

Afgørelsen er dog konkret begrundet, og Dansk Erhverv opfordrer derfor medlemmerne til at søge rådgivning, inden der træffes beslutning om bortvisning af en medarbejder.