Gemt

Danskerne undervurderer beskæftigelsen i de familieejede virksomheder

De familieejede virksomheder er i høj grad medvirkende til, at mange danskere hver dag har et job at stå op til. En analyse fra Dansk Erhverv viser, at de familieejede virksomheder har en større betydning for beskæftigelsen i Danmark end de beskæftigede selv er bekendt med, og at betydningen er særligt stor uden for de store byer.

Nyhed

01. november 2022

imagehhqc.png

Det danske erhvervsliv er rammen for både store og små familieejede virksomheder. Nogle af de mest kendte familieejede virksomheder er fx LEGO, Bestseller, Harald Nyborg og JYSK. Men hvor stor betydning har de danske familieejede virksomheder for beskæftigelsen i Danmark? Dansk Erhverv taget et nyt spadestik og spurgt de danske beskæftigede, om de selv vurderer, at de er ansat i en familieejet virksomhed.

Konklusionen er at 450.000 danskere vurderer at de arbejder i en familieejet virksomhed. Det er dog en undervurdering ift. de fremskrevne registerbaserede tal på 790.000 danskere som Dansk Erhverv har beregnet efter samme metode som Bennedsen (2014) der fik antallet til 850.000. 

"Det er interessant at danskerne undervurderer hvor meget de familieejede virksomheder fylder i dansk erhvervsliv. Det kan have en betydning for, om der er en interesse i at forbedre rammevilkårene ved bl.a. generationsskifte"- udtaler Carl Andersen, politiske konsulent for familieejede virksomheder.

Uagtet undervurderingen viser Dansk Erhvervs analyse at de familieejede virksomheder fylder mere desto længere man kommer væk fra de større byer. Dobbelt så mange i landkommunerne vurderer de er ansatte i en familieejet virksomhed end i storbykommunerne. 

"De familieejede virksomheder er med til at holde gang i beskæftigelsen i landdistrikterne. Det er familier som har stiftet butikker og virksomheder som er gået videre i generationer. Alternativet til et generationsskifte er reelt afvikling for mange af disse virksomheder." afslutter han.

Danskerne undervurderer beskæftigelsen i de familieejede virksomheder

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jannie Frederiksen

Økonom
Politik og Analyse

Carl Andersen

Politisk konsulent for familieejede virksomheder