; ;
Gemt

De standarder for bæredygtighedsrapportering er afleveret i EU-Kommissionen

23. november 2022

De mange informationskrav fra første udkast er reduceret. Dansk Erhverv er dog fortsat bekymret for, om de kommende krav er operationelle og tilstrækkelig klare og tydelige.

Det nye CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) bliver endelig vedtaget i EU den 28. november 2022. Det betyder, at der kommer nye regler om virksomheders rapportering om samfundsansvar, og der kommer nye krav til afrapportering på ESG-området.

EU-Kommissionen bad i maj 2021 EFRAG om at udvikle rapporteringsstandarder for bæredygtighed – såkaldte ESRS (European Sustainability Reporting Standards). EFRAG er en privat EU-organisation, som rådgiver Kommissionen om internationale regnskabs-standarder til brug i EU.

Det er planen, at EU-Kommissionen i juni 2023 udsteder de endelige standarder i form af delegerede retsakter, der har umiddelbar virkning i medlemslandene. Inden da gennemføres en offentlig høring.

EFRAG har over sommeren 2022 haft udkast til standarder i offentlig høring. Der var i alt tale om 13 standarder på områderne: Generel anvendelse (ESRS 1 & 2), miljø og klima (ESRS E1-5), social (ESRS S1-4) samt governance (ESRS G1-2). De dækkede 136 overordnede informationskrav og 2.161 datapunkter.

Dansk Erhverv støtter et fælles sæt af bæredygtighedsstandarder i EU, da det er vigtigt med sammenlignelighed, sammenhæng og overblik. På den anden side er vi bekymrede over standardernes kompleksitet og de byrder, som virksomhederne kan blive pålagt, fordi der er så omfattende informationskrav. Det har vi fra Danske Erhvervs side selv gjort EFRAG opmærksom på, ligesom vi har rejst spørgsmålet gennem et fælles dansk høringssvar med andre danske erhvervs- og brancheorganisationer.

EFRAG har den 22. november oversendt et sæt reviderede udkast til standarder. 

Dansk Erhverv kan med glæde konstatere, at kravene er reduceret, idet antallet af informationskrav er reduceret til 84, og antallet af datapunkter er reduceret til 1.144. Nogle af kravene gælder nu først om 3 år og antallet af informationskrav, hvor man skal forklare detaljeret hvorfor man ikke rapporterer, reduceret markant. 

Dansk Erhverv byder forbedringerne velkommen og anerkender også, at kvaliteten er forbedret. Men der har været tale om en meget presset proces, og det er vores forventning, at mange af standarderne i praksis vil give anledning til tvivls- og fortolkningsspørgsmål. Desværre har det ikke været muligt at nå at lave test af rapporteringskravene, og der er først nu kommet en analyse af de administrative omkostninger for virksomhederne.

Dansk Erhverv vil nøje følge den videre proces i EU-Kommissionen og informere om, hvordan arbejdet skrider frem.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef