Gemt

Demografi og forebyggelse i centrum på Dansk Erhvervs studietur til Nederlandene

08. november 2022

Det danske velfærds- og sundhedssystem står i disse år over for markante omvæltninger. Det skyldes ikke mindst de demografiske ændringer, hvor der bliver flere ældre, som lever længere, og flere børn, som skal sikres en god start på livet. Med den voksende gruppe af ældre, forventes også en stigning i kroniske sygdomme. Det giver behov for nye og innovative veje til forebyggelse og behandling af netop kroniske sygdomme.

 

Derfor satte Dansk Erhverv kursen mod Amsterdam og Utrecht på årets velfærds- og sundhedspolitiske studietur den 2-3. november 2022. Selvom Nederlandenes velfærdssamfund adskiller sig fra det danske, blandt andet gennem et forsikringsbaseret sundhedssystem, er der store inspirationspunkter at hente i den nederlandske tilgang til velfærd og sundhed. Samtidig gennemgår også Nederlandene store demografiske ændringer, der kræver nye og smartere modeller for velfærds- og sundhedstilbud.

Kan Buurtzorg vise nye veje for hjemmeplejen?
I Nederlandene forventes en stigning i antallet af borgere over 75 år fra 1,5 mio. i 2021 til 2,6 mio. i 2040. Det stiller store krav til fremtidens hjemmepleje og ikke mindst behovet for nye og fleksible modeller. Buurtzorg-modellen, som er en nederlandsk model for hjemmesygepleje, har i de seneste år spillet en væsentlig rolle i den danske debat om ældrepleje. Modellen opererer med selvstyrende teams med udstrakt ansvar for ledelse og organisering og med et minimum af bureaukrati og dokumentationskrav. Formålet er, at plejen skal tage udgangspunkt i borgerens behov og ønsker og derudover tilbyde større kontinuitet i plejen af borgeren.  

På turen fik Dansk Erhvervs delegation lejlighed til at besøge Buurtzorg i deres egne autentiske lokaler til et grundigt indblik i modellen og muligheden for at anvende den i en dansk kontekst. Det gav anledning til gode drøftelser og ikke mindst erfaringsudvekslinger, da flere af Dansk Erhvervs medlemmer i både større og mindre omfang arbejder med selvstyrende teams.

Offentligt-privat forskningssamarbejde
Undervejs gik turen også til Utrecht Science Park, der huser 51.000 studerende, over 130 virksomheder og 27.000 medarbejdere. Med forskerparken har Utrechts bystyre, virksomheder og uddannelsesinstitutioner skabt et stærkt fundament for at tiltrække internationale talenter, som har mulighed for at udfolde deres evner i tæt samarbejde med en bred vifte af virksomheder.

Fra Dansk Erhvervs side håber vi, at man i Danmark vil lade sig inspirere af Utrecht Science Park på Life Science-området, og binde virksomheder og uddannelsesinstitutioner sammen i en forskerpark, der skal gøre det muligt at tiltrække fremtidens talenter indenfor Health Care og Life Science.

Digitale løsninger som driver for fremtidens sundhedsvæsen
Med en stigende gruppe af patienter med kroniske sygdomme, bliver der stadigt større behov for at styrke forebyggelses- og behandlingsmulighederne. Dette drøftede Dansk Erhvervs delegation med Micha Van Lin fra Task Force Health Care fra World Trade Center i Haag og Vincent Van Pelt fra Nictiz. Det gav et indblik i den nederlandske målsætning om, at alle nederlandske borgere skal leve mindst fem år længere med godt helbred, mens uligheden i sundhed tilsvarende skal reduceres.

Samtidig skal bedre digitale løsninger bane vejen for, at flere patienter kan blive monitoreret og behandlet i eget hjem. En dagsorden, der også kom i spil på det efterfølgende besøg på Philips’ hovedkontor, som blandt andet gav et indblik i virksomhedens connected care strategi og konkrete digitale værktøjer til forebyggelse, pleje og behandling af kroniske sygdomme.  

Fra Dansk Erhvervs side vil vi gerne takke Den danske ambassade i Haag og alle oplægsholdere for en god og lærerig tur. Vi glæder os til at indbyde til en ny studietur i 2023 og velfærds- og sundhedspolitisk regi.

Kontakt

Sundhed og Life Science

Mads Ravndrup Thomsen

Politisk konsulent