Gemt

Dansk Erhverv: En ny regering skal være en reformregering

02. november 2022

Folketingsvalget er overstået, og nu skal der dannes en ny regering. Erhvervslivets prioritet er klar: Danmark skal have en reformregering. 50.000 mere i arbejdsudbud, turbo på den grønne omstilling og en frihedsreform, skal der til for at fremtidssikre Danmark, lyder det fra adm. direktør Brian Mikkelsen.


”Først og fremmest tillykke til det nye Folketing. Vi glæder os til samarbejdet om vækst, velfærd og virksomheders vilkår,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Forhandlinger om en ny regering og et regeringsgrundlag venter. Det kan ikke ignoreres, at vi kommer til at mangle 90.000 nye kolleger i 2030 både i vores virksomheder og i det offentlige. Derfor ønsker Dansk Erhverv en reform-regering:

”I den seneste valgperiode er arbejdsudbuddet kun vokset med beskedne 1700 personer. Det har været som at skyde med en lille vandpistol på et brændende bål. En ny regering må og skal gøre det til sin primære opgave at håndtere manglen på arbejdskraft, så der er hænder og hoveder i fremtiden til at styrke vores velfærd, vores virksomheder og den grønne omstilling. Så Danmark reelt kan mere. Det skylder vi nutidens og fremtidens generationer. Kort sagt: Danmark har brug for en reformregering. Helt konkret skal en ny regering forpligte sig til at øge arbejdsudbuddet med mindst 50.000. I Dansk Erhverv foreslår vi, at en ny regering nedsætter et regeringsudvalg med fokus på reformer, så det i den kommende regeringsperiode sikres, at der udarbejdes og gennemføres de afgørende reformer,” siger Brian Mikkelsen.

Bedre uddannelser, byrdestop og turbo på den grønne omstilling
Brian Mikkelsen peger på, at erhvervslivet er under pres fra flere fronter. Der er krig i Europa, energipriserne stiger, råvarer stiger, høje renter og en historisk høj inflation.

 

”Vi har en klimakrise, som ikke venter på, at de andre kriser er drevet over. Samtidig er der brug reformer på en række områder, hvis vi vil sikre det velfærdssamfund, vi kender og sætter pris på ikke lider en måske permanent skade. Først og fremmest er der som sagt brug for reformer. Det tæller blandt andet en beskæftigelsesreform, en uddannelsesreform og en sundhedsreform. Og så er der brug for at sikre de bedst mulige forudsætninger for udrulning af vedvarende energi og investeringer i forskning. Dertil bør en regering indføre et byrdestop, så det sikres, at både medarbejdere og virksomheder får mere tid til kerneopgaven,” siger Brian Mikkelsen.

Lav en frihedsreform
Danmark har også brug for en frihedsreform, der skal sikre frit valg på hele velfærdsområdet.

”Hvis vi skal styrke og udvikle vores velfærdssamfund, så er det dybt nødvendigt med et tættere samarbejde mellem det offentlige og det private. Opgaven med at sikre velfærdssamfundet kan kun løftes i fællesskab. Derfor skal vi sætte borgerne i centrum og give dem det frie valg, som mange efterspørger,” siger Brian Mikkelsen.

En ny regering skal:

  • Gennemføre en arbejdsudbudsreform, der sikrer flere kolleger til fremtidens arbejdsmarked. En ny regering bør nedsætte et reformudvalg, der skal munde i ud konkrete reformer, som øger arbejdsudbuddet med mindst 50.000.

  • Gennemføre en frihedsreform, der sikrer frit valg i hele vores velfærd, og som har den enkelte borger i centrum.

  • Gennemføre en uddannelsesreform, der øger kvaliteten i uddannelserne og sikrer et bedre match mellem kvalifikationer og fremtidens arbejdsmarked.

  • Reformere og sætte turbo på den grønne omstilling, der gør os uafhængig af fossile brændsler og ikke mindst Putins gas, og som fremtidssikrer Danmarks grønne styrkepositioner.

  • Indføre et byrdestop. Der er brug for, at både medarbejdere og virksomheder får tid til kerneopgaven. En ny regering bør sætte sig som princip, at regelbyrden ikke må stige, og at en byrde skal fjernes, hver gang der indføres en ny.

  • Forbedre virksomhedernes skattevilkår, der både gør os mere konkurrencedygtige over for udenlandske konkurrenter og øger incitamenterne til, at den enkelte gør en ekstra indsats.

  • Vise udsyn og arbejde for åbne frie markeder i en fortsat globaliseret verden ved blandt andet at modarbejde protektionisme gennem et styrket engagement i Europa og over for resten af verden.