Gemt

Etisk Handel etablerer nyt Videncenter for bæredygtige værdikæder

29. november 2022

Etisk Handel Danmark har etableret et nyt Videncenter, der skal give danske virksomheder og organisationer nem adgang til ressourcer og redskaber til arbejdet med klima, miljø og menneskerettigheder i global handel. Videncenter for bæredygtige værdikæder blev lanceret d. 21. november sammen med Udenrigsministeriet. 

Videncenter for bæredygtige værdikæder er en åben, online platform med viden, ressourcer og konkrete redskaber inden for 11 temaer, som er særlige vigtige i globale værdikæder.

Det drejer sig om arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, miljø, klima, dyrevelfærd, korruption, due diligence, leverandørsamarbejde, indkøbspraksis, stakeholder samarbejde og Verdensmålene. Der vil også være inspiration i form af best practices og virksomhedscases, som løbende udvides. 

Som en af de mest globale økonomier i verden har Danmarks forbrug og handel et markant aftryk uden for landets grænser og det gælder både miljø, klima og mennesker. Op imod 80% af drivhusgasudledningen fra en gennemsnitlig dansk virksomhed ligger i værdikæden uden for virksomhedens egne sites. Samtidig produceres det meste af vores tøj i lande med kritisable løn-og arbejdsforhold, og i mange regioner udvides landbrugsproduktionen på bekostning af skov og naturområder. 

Videncenteret for bæredygtige værdikæder er en opfølgning på anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Handel. 

Dansk Erhverv bakker op om nyt Videncenter 

Dansk Erhverv bakker op om det nye Videncenter og bifalder, at en af anbefalingerne i Klimapartnerskabet for Handel nu føres ud i livet. 

Dansk Erhverv er samtidig medlem af Etisk Handel, hvor Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef i Dansk Erhverv, er næstforkvinde i bestyrelsen. 

Læs mere om Videncenter for bæredygtige værdikæder her:

Om Videncenter for bæredygtige værdikæder - Etiskhandel 

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef